เงิ นขวัญถุง นำโ ชคปี64 มีติ ดกระเป๋าไว้ เรียกทรั พย์

ใครอย ากมีเงิ นตุงกระเป๋า มีเงิ นใช้ไม่ข า ดมือ ลองหา เงินขวัญถุง เหล่านี้มาพกติ ดตัวดูสิ

แล้วเรื่องเงิ นของคุณจะปังๆๆๆ ความเชื่ อเรื่องเงิ นขวัญถุงหล า ยคนคงเคยได้ยินกัน มาบ้างว่า เราควรมีเงิ นขวัญถุงเอาไว้

เพื่อช่วยเรียกท รั พ ย์เรียกโช คล าภให้เข้ากระเป๋าของเรา

โดยเป็นเหมือนเ ค รื่ อ งร า งชนิดหนึ่งที่ช่วยทำให้เราอุ่นในใจในเรื่องเงิ นๆทองๆ

วันนี้เร าเอาเรื่องราวของเงิ นขวัญถุงของแต่ละนักษัตร มาฝากกันว่า คนแต่ละปีควรมีแบงค์อะไรไว้เป็นขวัญถุงบ้ าง

ผู้ที่เกิ ดปีช วด

ให้พกแบงค์ 20 บ าทที่ลงท้ ายด้วยเลข 7 พับแบงค์เป็นส ามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีฉลู

ให้พกแบงค์ 50 บ าท ที่ลงท้ ายด้วยเลข 2 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีข าล

ให้พกแบงค์ 20 บ าท ที่ลงท้ ายด้วยเลข 5 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีเถาะ

ให้พกแบงค์ 100 บ าท ที่ลงท้ ายด้วยเลข 6 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาร าชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีมะโรง

ให้พกแบงค์ 50 บ าท ที่ลงท้ ายด้วยเลข 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีมะเส็ง

ให้พกแบงค์ 100 บ าท ที่ลงท้ ายด้วยเลข 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีมะเมีย

ให้พกแบงค์ 20 บ าท ที่ลงท้ ายด้วยเลข 6 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว

ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีมะแม

ให้พกแบงค์ 50 บ าท ที่เลขลงท้ ายด้วยเลข 1 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว

ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีวอ ก

ให้พกแบงค์ 20 ที่ด้านหลังลงท้ ายด้วยเลข 1 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนโม 3 จบ

พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีระกา

ให้พกแบงค์ 20 ที่ตัวเลขข้างท้ ายลงท้ ายด้วยเลข 9 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าวค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีจอ

ให้พกแบงค์ 100 บ าท ที่ด้านหลังลงท้ ายด้วยเลข 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ผู้ที่เกิ ดปีกุน

ให้พกแบงค์ 50 บ าท ที่มีตัวเลขลงท้ ายเป็นเลข 4 และให้พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม พร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ

แล้วท่อง ค า ถ า นี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยม ารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

นอ กจากการมีเงิ นขวัญถุงเก็บเอาไว้เพื่อเรียกโช คล าภแล้ว ตัวเราเองก็ยังต้องมีความตั้งใจในการทำงานสร้างเ นื้ อสร้า งตั วเองอีกด้วย

การมีเงิ นขวัญถุงจึงจะช่วยเสริม ด ว งทางการเงิ นของเร าให้มั่งคั่งมากขึ้นไปอีก

ที่มา krustory