5ร าศีต่อไปนี้ ร วยไ ม่ทันตั้งตัว

5รา ศีต่อไปนี้ เตรีย มเป็นเศร ษ ฐี รว ยไ ม่ทันตั้งตัว

ร าศีกุมภ์

ใครที่เกิດในร าศีกุมภ์บอกเลยว่าเคร าะห์ไ ม่ดีของคุณออกไปหมดเรียบร้อยแล้ว

ในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าด วงของคุณกำลังจะดีขึ้นแบบ

เรื่อย แถมด วงดาวที่ออกไปนั้นก็ยังแทรกด วงดาวของความเจริญก้าวหน้ าเข้ามาแทนที่ด้วย

ในช่วงนี้จะทำให้คุณมีชื่อเสี ยงกับการทำงานมีหน้ ามีต าในสังค มมาก

ขึ้น ดว งการงานของคนนั้นมีโอกาสได้ประสบความสำเร็จมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งในเร็ววันนี้

ส่วนดว งการเงิ นเป็นที่น่าอิ จ ฉ ามากคุณเป็นหนึ่งในผู้โ ชคดี

ร าศีพิจิก (16 พฤศจิกายน -15 ธันวาค ม)

ใครที่เกิດในราศีพิจิก ดว งของคุณมีเกณฑ์พลิกจากหลังมือเป็นหน้ ามือเลยที

เดียว หลังเจอดาวเสาร์บดบังมาเป็นเวลา 2 3 ปีเต็ม มีเกณฑ์ที่จะประสบพบโ ชค

อย่ างที่คาดไ ม่ถึง แผนในช่วงนี้ยังมีดาวพฤหัสโยกเข้ามาในช่วงของคุณ

ร าศีพฤษภ

บอกเลยว่าใครที่เกิດร าศีพฤษภนี้เป็นร าศีที่โ ชคดีสุด

เนื่องจากดาวเค ราะห์ร้ ายนั้นผ่านพ้นร าศีคุณไปหมดเรียบร้อยแล้ว แถมยังมีข้อดีแบบ 2 ชั้นเข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังนี้

อย่ างแรกก็คือคุณมีด วงการเ งินในเ รื่ อ งของการทำมาหากินเป็นอย่ างมากในช่วงครึ่งปีหลังนี้

ใครที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรือทำมาค้าข ายนั้นมีโอกาสได้ขยับขย ายมีโอกาสได้จับเ งินที่ลงทุนไปเป็นกอบเป็นกำ

มีโอกาสได้พัฒนาตัวคุณเองและสามารถทำกำไรให้กับงานของคุณเป็น 10 10 เท่าในเร็ววันนี้ โช คชั้นที่สองที่ใหญ่อย่ างยิ่ง

ร าศีตุลย์

ใครที่เกิດในร าศีตุลย์ช่วงนี้งานดีอย่ างแน่นอน ใครที่ยังไ ม่ได้เริ่มกำลังคิดจะจดจ่ออยู่ในช่วงปีที่ผ่านมา ก็ขอให้เริ่มได้แล้วเพราะดวงของคุณมีเกณฑ์การ

เปลี่ยนแปลงที่แ รงมาก ใครที่คิดอย า กที่จะเปลี่ยนงานก็ให้รีบเปลี่ยนได้เลย

เพราะชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นอย่ างแน่นอน ใครที่อย า กจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็ให้รีบเร่งทำซะอย่ าได้เรียนรู้อะไรทั้งสิ้ น

ร าศีกันย์

ใครที่เกิດในร าศีกันย์บอกหรือว่าด วงของคุณโดดเด่นในเ รื่ องของโช คล าภมาก

ที่สุด ในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้รับสิ่งที่ไ ม่คาดหวัง มีโอกาสใหม่เข้ามาในชีวิตให้รีบ

ไปคว้าเอาไว้ รวมถึงในเ รื่ อ งของความรักคุณจะมีโอกาสได้เจอกับคนมาเซอร์ไพรส์ในเ รื่ อ งรักใคร่ของคุณในเร็ววันนี้

ในช่วงนี้ให้ระมัดs ะวั งในเ รื่ อ งของการหยิบยืมเงิ นเป็นสำคัญเพราะว่าจะไ ม่ได้คืนอย่ างแน่นอน 100%