กรุงไ ทยประก าศผู้ที่ได้รับสิทธิเร าชนะ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เพจ Krungthai Care ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ผู้ที่ได้รับสิทธิเร าชนะ เตรียมยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่ 12 ก.พ. 64 ผู้ได้รับสิทธิโครงการ เร าชนะ

ที่อยู่ในกลุ่มสิทธิเร าเที่ยวด้วยกัน ค นละครึ่ง และประชาชนทั่วไป

อย่ าลืมยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับวงเงิ นใช้จ่ายในวันที่ 18 ก.พ. 64

ภาพจาก Krungthai Care

ภาพจาก Krungthai Care

ทำตามขั้นตอนเลย

ภาพจาก Krungthai Care

ภาพจาก Krungthai Care

ขอบคุณ Krungthai Care