เตื อนกลโ กงเร าชนะ

สำหรับผู้ที่ใช้บัตรสวั สดิการ ต้องระวั งครับ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เฟสบุ๊คชื่อว่า Aod Muhumud

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เตื อนก ลโ กงเร าชนะ วิธีดู ดเงิ นแบบเจ้าของบัตรไ ม่รู้ตัว

ในตอนที่ท่ านส่งบัตรให้พ่อค้ า ท่ านต้องบอกรหัสผ่าน พ่อค้าจำรหัสและแอบถ่ายรูปบัตรของท่านเก็บไว้

พอท่านกลับไป สามารถเอารูปถ่ ายบัตรมาแสกนแทนบัตรได้เลยครับ

ส่วนรหัสผ่านก็รู้อยู่แล้ว เขาสามารถดึงเงิ นจากบัตรท่านได้ตลอดเลยครับ

เงิ นเข้าวันศุกร์ เขาก็ดึ งเงิ นวันศุกร์ ซึ่งเร าทดลองดูแล้ว ทำได้จริงครับ

ดังนั้นเลือกร้ านที่ท่านไว้ใจก่อนจับจ่ ายใช้สอย เพราะลู กค้ าบ างร ายใช้บัตรไปเรื่อย อยู่ๆมา เงิ นหมดบัตรแบบไ ม่รู้ตัว ระวั งกันด้วยนะครับ

โพสต์ดังกล่าว

พ่อค้ าแม่ค้ าจำรหัสและแอบถ่ายรูปบัตรของท่านเก็บไว้

พอท่านกลับไป สามารถเอารูปถ่ายบัตรมาแสกนแทนบัตรได้เลยครับ ส่วนรหัสผ่านก็รู้อยู่แล้ว เขาสามารถดึงเงิ นจากบัตรท่านได้ตลอดเลยครับ

อย่ างไรก็เวลาจะแสกนบัตรยืนประกบเลยครับ อย่ าเพิ่งเอาบัตรไปให้เขาจนกว่าเร าจะจ่ ายเ งิน

โพสต์ดังกล่าว

อย่ างไรก็ระมั ดระวั งกันด้วยนะครับทุกวันนี้ก ลโ กงมีทุกรูปแบบ

ขอบคุณ เฟสบุ๊ค Aod Muhumud