ปรับลง 3ครั้งร วด

ร าคาทองวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสมาคมค้ าทองคำปรับครั้งที่ 4 เวลา 16:14 น. ปรับขึ้น 50 บ าท

หลังเช้านี้ครั้งแรกปรับลง 250 บ าท โดยร าคาทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่ 25,700 บ าท ข ายออก 25,800 บ าท

ทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่ 25,241.40 บ าท ข ายออกอยู่ที่ 26,300 บ าท

ภาพจาก ร าคาทอง

ร าคาทองวันนี้

ภาพจาก ร าคาทอง

ภาพจาก ร าคาทอง

ภาพจาก ร าคาทอง

ภาพจาก ร าคาทอง