ท่ าท างการจับมือถือ บอกความเป็นคุณได้แ ม่นมาก

ปฏิเสธไ ม่ได้เลยว่าในยุคสมัยนี้ โทรศัพท์มือถือ แทบจะกล า ยเป็นอวัยวะของใครหล า ยๆ คนค่ะ

ยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มๆ ส าวๆ ที่ติ ดต่อ กันผ่านการแชทหรือ การตอบข้อความ

การมีโทรศัพท์มือถือจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่หล า ยๆ คนต้องมีติ ดตัวไว้ ข า ดกันแทบไ ม่ได้เลย

แล้วคุณรู้ไหมว่าลักษณะท่าท างการพิมพ์มือถือของเร านั้นสามารถนำมาทำนายลักษณะนิสั ยได้นะหรือแม้กระทั่งอย ากรู้ว่าคนที่เราอย ากรู้จักเป็น

คนลักษณะนิสั ยยังไงก็ให้ลองสังเก ตุจากท่าพิมพ์มือถือของเขาคนนั้นดูนี่แหละจะได้ปรับตัวเข้าหาได้ถูกจ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคำทำนายจะออ กมาเป็นเช่นไร

4.ใช้มือข้างหนึ่งจับ แล้วนิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งพิมพ์

ลักษณะนิสั ยส่วนตัว

บ่อยครั้งที่คุณมักจะเลือ กที่จะอยู่เงียบๆแต่นั่นไ ม่ใช่เรื่องแย่เพราะมันถือเป็นด้านที่อบอุ่นของคุณคุณดูเป็นคนชิลล์ๆสบายๆ

ไ ม่ชอบมีปัญห า ยอมที่จะเสี ยสละไ ม่ชอบให้ใครได้รับความเ จ็ บป ว ดสิ่งที่คุณต้องการคือ การอะลุ่ มอล่ วยการทำต ามความฝันและขอคนที่เข้าใจคุณก็พอ

นิสั ยด้ านความรัก

คุณไ ม่ชอบอะไรที่มันเวอร์วังอึกทึกไ ม่ชอบเรื่องอะไรที่มันจะกล า ยเป็นปัญห าใหญ่หรือต้องปรับตัวใหม่บ่อยๆดังนั้นคุณ

จึงชอบบรรย ากาศสบ ายๆที่ตัวเองคุ้นเคยดีอยู่แล้วสำหรับเรื่องความรักก็เหมือนกันคุณมีจุดอ่อนที่เป็นคนขี้ใจอ่อนแม้จะถูกทำร้ า ยมาแล้วแต่แค่คนรักยอม

ขอโ ทษคุณก็อ ดไ ม่ได้ที่จะบอ กว่าไ ม่เป็นไรแล้วโดยอย่ างยิ่งคุณไ ม่ชอบเห็นน้ำต าพอเห็นใครร้องไห้ก็จะสงส ารและให้อภั ยเสมอ

3.ใช้นิ้วโป้งมือเดียว

ลักษณะนิสัย ส่วนตัว

คุณไ ม่ใช่คนธรรมดาชิลๆเลยสักนิดถึงบ างครั้งอาจจะดูเหมือนก็เถอะแต่ที่จริงแล้วคุณน่ะรู้ดีว่าใครดีกับคุณแล้วใครที่แ ย่กับ

คุณคุณสามารถแ บ่งแ ยกได้อย่ างชัดเจนรวมไปถึงเรื่องความรักถ้าคุณรักใครจะรักมากแล้วถ้าเ ก ลี ย ดใครก็จะเ ก ลี ย ดมากด้วยอีกอย่ างบางทีคุณ

อาจจะเป็นคนป ากไวมากไปหน่อยทั้งที่ความจริงแล้วคุณอาจจะไ ม่ได้คิดอะไรแบบที่พูดไปโดยลึกๆแล้วคุณปรารถนาให้โลกนี้สวยงามมีแต่ความสุข

นิสั ยด้านความรัก

อย่ างที่บอ กว่าคุณเป็นคนรักใครรักจริงถ้าเ ก ลี ย ดแล้วก็จะเ ก ลี ย ดมากจนอาจจะเรียกว่าแ ค้นได้เลยฉะนั้นในเรื่องของความรักหากคุณ

ได้ลองรักใครและได้เชื่ อใจใครสักคนแล้วคุณจะเชื่ อเขาคนนั้นจนสุดหัวใจจนบางครั้งหากเกิดการผิ ดหวังมันก็จะทำให้คุณเ จ็ บมากกว่าคนอื่น

แต่คุณก็มีพลังในการป้องกันตัวเองสูงหากเมื่อคุณโ ดนทำร้ า ยมาสักครั้งแล้วคุณจะจดจำไปอีกนานและตั้งใจอย่ างแร งกล้ าว่าจะไ ม่มีวันโดนทำร้ า ยซ้ำสอง

อีกถ้าจะทำให้กลับไปเชื่ อใจได้อีกล่ะก็ ย ากเห็นแบบนี้แล้วคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกสุดๆ

หากคุณต กหลุ มรักใครแล้วจะยอมเสี ยสละทุกอย่ างเพราะคุณเป็นคนรักแสนดีที่หาได้ย าก

2.ใช้มือข้างหนึ่งจับ แล้วนิ้วชี้อีกข้างหนึ่งพิมพ์

ลักษณะนิสั ยส่วนตัว

แล้วคุณเป็นคนที่แอบเรียกร้องอยู่เสมอคุณปรารถนาที่จะถูกปกป้องถูกปรนนิบัติถูกดูแลเอาใจใส่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องด้วยความจริงใจ

ด้วยคุณชอบความรู้สึกที่ว่าได้รับการยอมรับแต่บางครั้งคุณก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ดีเกินไปไม่ค่อยต่อต้ านหรือแข็งข้อ

กับใครจึงมักถูกใช้ประโยชน์อยู่บ่อยๆ การจะชนะใจคุณได้นั้นไ ม่ใช่เรื่องย ากเพียงแค่อีกฝ่ายซื่อสัตย์กับอารมณ์ของคุณเท่านั้น

นิสั ยด้านความรัก

คุณไ ม่ค่อยแสดงออ กเท่าไหร่หรือไ ม่ก็เพราะแสดงออ กไ ม่เก่งถ้าอีกฝ่ายเดาใจคุณก็ไม่สามารถเดาใจได้ถูกหมดถ้าอีกฝ่ายสังเกตได้ว่า

สิ่งที่คุณชอบมากมีสามอย่ างแต่จริงๆแล้วมัน มีห้าเพราะคุณเป็นคนไ ม่ค่อยตรงไปตรงมากับความรู้สึกและแสดงออ กมาได้น้อยกว่าที่ตัวเองรู้สึกจริงๆคุณเป็น

คนปิดบังตัวเองไ ม่ใช่ว่าอย ากซ่อนหรือไ ม่มีอาร มณ์แต่เป็นเพราะคุณทำเพื่อความรักต่างหากเลยไ ม่ยอมแสดงออ กมา

1.ใช้นิ้วโป้ง 2 มือ

ลักษณะนิสั ยส่วนตัว

สำหรับใครที่ตรงกับข้อนี้คุณเป็นคนที่แอบป๊อ ดอยู่หน่อยๆเป็นคนที่บ างครั้งก็ไ ม่กล้าเสี่ ยงจริงๆแล้วอย ากจะทำ

แต่ก็กลัวผิ ดหวังกลัวเ จ็ บป ว ดอย ากจะขึ้นที่สูงแต่ก็กลั วตกลงมาเพราะเห ตุนี้คุณเลยเป็นคนที่ต้องการกำลังใจมากเป็นพิเศษสิ่ง

ที่คุณต้องการจึงไ ม่มีอะไรเทียบเท่าความเข้าใจดังนั้นคุณจึงอย ากจะเจอใครสักคนที่เข้าใจคุณจริงใจกับคุณและชอบตัวตนของคุณจริงๆ

นิสั ยด้านความรัก

ความทรงจำที่เ จ็ บป ว ดมันย ากที่จะทำให้คุณนั้นลืมเลือนไปได้คุณจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะลังเลซึ่งจริงๆ

แล้วคุณปรารถนาอย ากให้มีคนอยู่ข้างๆแต่จิตใต้สำนึกกลับสั่งตัวเองไม่ให้ทำแบบนั้นเพราะคุณมักจะรักอีกฝ่ายมากเกินไปจนไม่อย ากให้เขาเ ก ลี ย ด

ถึงแม้คุณจะรักมากๆและจริงๆแล้วอย ากจะใกล้ชิดคนที่คุณรักตลอ ดเวลาอย ากให้เขาเอาใจใส่มากกว่านี้อย ากให้เขาทำให้คุณรู้สึกดีมากกว่า

นี้แต่การแสดงออ กของคุณก็อาจจะออ กมาเป็นว่าทำเหมือนไ ม่ได้สนใจให้อีกฝ่ายคิดว่าคุณน่ะยังไงก็ได้เพียงเพราะว่ากลัวจะต้องเ จ็ บป ว ดอีก

และทั้งหมดนี้ก็เป็นท่ าท างของการจับมือถือในการพิมพ์ข้อความ ที่เราพบเห็นกันได้บ่อยที่สุด

และเป็นวิธีการที่ถนัดกัน มากที่สุด ซึ่งการท ายนิสั ยที่เรานำมาฝากกันนี้ จะแม่นหรือไ ม่แม่นก็อย่ าลืมลองไปสังเก ตดูจากคนใกล้ ๆ ตัวกันนะคะ