ท ายนิสั ยแม่นๆจากนิ้วมือ

คนเร าเกิ ดมามีความแต กต่ างกันในหล า ยๆ อย่ างไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะภายนอ กหรือว่าลักษณะนิสั ย

วันนี้เร าจึงมีคำทำน ายที่เกี่ยวกับการทำนายท ายนิสั ย บุคลิกตัวตนของคุณจาก ลักษณะของนิ้วมือ

เร ามาดูคำทำน ายจาก นิ้วมือ ที่สามารถบอ กบุคลิกภาพกันบ้ างดีกว่า

ซึ่งหลังจากสังเก ตนิ้วมือของตัวเองแล้วก็แอบเหล่ๆ นิ้วมือของคนรักหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่สิว่า

เค้ามีลักษณะนิ้วมือเป็นแบบไหนเพื่อที่จะได้รู้จักตัวตนของเขาไปอีกขั้นไงล่ะ

3. นิ้วทรงตรง

คนที่มีนิ้วมือทรงตรง เป็นคนเปิ ดเผย มักจะเป็นคนรักอิสระ จริงใจและซื้อสัตย์มากๆ

เธอเป็นคนที่มีอาร มณ์ร่วมกับหล า ยอย่ างนะ แถมยังจะอินกับอาร มณ์เศ ร้าได้ง่ายด้วย

แต่เธอเป็นพวกรักอิสระที่ชอบพย าย ามซ่อนความรู้สึกเอาไว้ เลยชอบทำตัวแข็งแกร่งกว่าที่ตัวเองอยู่บ่อยครั้งเลย

2. นิ้วทรงแหลม

คนที่มีนิ้วมือทรงแหลม เป็นคนที่ซื้อสัตย์กับใจของตัวเองมากนะ

ถ้าเธอได้รักใครสักคนแล้วเธอจะไ ม่ทำให้คนๆ นั้นผิ ดหวังและจะให้ความสนใจเขามากๆ ด้วย

อีกนิสั ยหนึ่งของเธอคือเธอเป็นพวกทุ่มตัวกับงาน มาก ถ้าตั ดสิ นใจทำอะไรแล้ว เธอจะไ ม่หยุดจนกว่ามันสำเร็จ

แต่บ่อยครั้งเธอก็กลัวที่จะเ จ็ บป ว ดกับหล า ยๆ เรื่องเหมือนกันเป็นคนที่เคารพตัวเอง

และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้วคุณจะไ ม่ทำล า ยความไว้วางใจที่เขามีให้และจะให้ความสนใจ

เอาใจใส่คนรักอย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะเจอความเ จ็ บป ว ด

1. นิ้วข้อใหญ่

คนที่มีนิ้วข้อใหญ่ ไ ม่ค่อยชอบความท้ าท าย อะไรก็ต ามที่ดูไ ม่เป็นไปต ามคาด เธอจะไ ม่ชอบเอามากๆเธอชอบที่จะเป็นผู้ต ามมากกว่าเป็นผู้นำ

ด้วยนิสั ยที่เป็นคนจิตใจอ่อนโยน เรื่องของการทำให้คนอื่นเสี ยใจเธอจะคิดทบทวนเรื่องนี้เยอะมากเลยทีเดียว เพราะนิสั ยของเธอจะไม่ชอบทำให้คนอื่นเสี ยใจนั่นเอง

เป็นอย่ างไรกันบ้างคะ สำหรับผลการทำนายลักษณะนิ้วมือ ตรงกับลักษณะนิสั ยของคุณกันบ้ างหรือเปล่า

ยังไงก็ฝากแชร์ท ายนิสั ยไปให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ลองเล่นกันดูด้วยนะคะ

ที่มา : e-yhangwa.com