กรมอุตุฯ เตือนทั่วไทย เตรียมรับมือฝน 16 -17 ก.พ.นี้

วันนี้ (15 ก.พ.2564) กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเท ศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระมั ดระวั งในการสัญจรผ่ านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน

ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเท ศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง

ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละอ อง/หมอกควันเริ่มมีมากขึ้น

ขณะที่ การค าดหมาย ในช่วงวันที่ 14-17 ก.พ. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเท ศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่

แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 18-20 ก.พ. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระล อกใ หม่จากประเท ศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเท ศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเท ศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง

โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับ มรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยตลอดช่วง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 14 16 ก.พ. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนระวั งอันตร ายสัญจรผ่ านบริเวณที่หมอกไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุ

ณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.