ประกาศปรับขึ้นร าคาน้ำมันทุกชนิด

ปตท. และบ างจากปิโตรเลี ยม ประกาศปรับขึ้น ร าคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 60 สต. เว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต.

ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด วันที่ 19 ก.พ. 64 บมจ.ปตท. และ บมจ.บ างจากปิโตรเลียม

ประกาศปรับขึ้นร าคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร

ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 20 ก.พ. 64

สำหรับร าคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 26.05 บ าท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 25.78 บ าท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 24.54 บ าท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 20.54 บ าท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 23.74 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 23.99 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S อยู่ที่ 26.99 บ าท/ลิตร

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 31.46 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ร าคาดังกล่าวยังไ ม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.