อุตุฯเตื อนฝนมาอีกแล้ว

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 23 – 24, 27 -28 ก.พ. และวันที่ 1 มี.ค. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

และมีอากาศร้ อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 26 ก.พ. 64

อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 23 – 27 ก.พ. 64 เมฆบ างส่วน

กับมีอากาศร้ อนในตอนกลางวันลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.พ. 1 มี.ค. 64 ฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 23 – 28 ก.พ. 64 เมฆบ างส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

หลังจากนั้น วันที่ 1 มี.ค. 64 ฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโช กแร งบ างแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 23 – 27 ก.พ. 64 เมฆบ างส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.พ. 1 มี.ค. 64

ฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแร งบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ตลอดช่วงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา:

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมร าชลงไป:

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนเล็กน้อยบ างแห่งตลอดช่วงในช่วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรในช่วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 64

ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 23 – 28 ก.พ. 64 เมฆบ างส่วน กับมีอากาศร้ อนในตอนกลางวันลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

หลังจากนั้นในวันที่ 1 มี.ค. 64 ฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโ ชกแร งบ างแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2564