สีกระเป๋าต้องห้ ามใช้แล้ วจะไ ม่มีเงิ นเหลือเก็บ

สี กระเป๋าสต างค์ ต้อง ห้า มใช้แล้ วจะไม่มีเงิ นเหลือเก็บ

คนเกิດวันจันทร์

สีต้องห้ าม

สีแดง เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ไ ม่น่ามอง ไ ม่น่าคบหา

สีถูกโฉลก

สีน้ำตาล สีทอง สีส้ม จะช่วยเสริมด วงโ ชคล าภ

สีฟ้า มีคนคอยช่วยเหลือ อุปถัมภ์ ดูแล

สีม่วงหรือสีดำ เสริมเสน่ห์ มีคนนับหน้ าถือต า

คนเกิດอังคาร

สีต้องห้ าม

สีดำ สีม่วง จะส่งผลให้เป็นคนใจร้ อน มีแต่ปัญห า

สีถูกโฉลก

สีชมพู สีเหลือง สีขาว สีครีม ส่งผลให้เป็นคนอ่อนโยน มีสติ

สีเทา สีเงิน เสริมด ว งโชคลาภ เงินทอง

คนเกิດวันพุธ

สีต้องห้ าม

สีชมพู ส่งผลให้ถูกมองข้าม ไ ม่มีเสน่ห์ ไ ม่โดดเด่น

สีถูกโฉลก

สีเขียว สีขาว สีเหลือง สีครีม และสีคัลเลอร์ฟูล ช่วยเสริมเสน่ห์ มีคนเข้าหา นับถือ มีชื่อเสียง

สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเรียกทรัพย์

คนเกิດวันพฤหัสบดี

สีต้องห้าม

สีชมพู จะมีแต่เ รื่ อ งทำให้เหนื่ อยใจ หรือต้องทำงานเหนื่ อยตลอด

สีถูกโฉลก

สีขาว สีครีม สีเหลือง ช่วยเสริมด วงการเ งิน เรียกทรัพย์

สีเขียว สีแดง เสริมเสน่ห์ มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุน

คนเกิດวันศุกร์

สีต้องห้ าม

สีเทาหรือสีเงิน

สีถูกโฉลก

สีเขียว ส่งผลดีเ รื่ อ งเงินโดยตรง

สีชมพู สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเพิ่มพลังดึงดูดให้คนสนใจ อย า กเข้าหา

สีส้ม สีน้ำตาล สีทอง มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน นับหน้ าถือตา

คนเกิດวันเสาร์

สีต้องห้ าม

สีเขียว ส่งผลให้มีปัญหาเ รื่ อ งสุขภาพ เจ็ບป่ ว ยง่าย

สีถูกโฉลก

สีม่วง สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเสริมเสน่ห์และความโดดเด่น

สีแดง ช่วยเสริมด ว งโช คลาภ เงินทอง

สีเมา สีเงิน ช่วยเพิ่มอำนาจ บารมี

คนเกิດวันอาทิตย์

สีต้องห้าม

สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน เพราะจะทำให้พลังการทำงานห ดหาย ไ ม่กระตือรือร้น อั บโชค

สีถูกโฉลก

สีแดง ช่วยเสริมด ว งบริวาร

สีดำและสีม่วง ช่วยเพิ่มพูนโช คลาภ เงินทอง

สีชมพู ช่วยเสริมด ว งอำนาจ บารมี วาสนา