เร าชนะ สแกนไ ม่ผ่ านแนะทำตามนี้ได้แน่นอน

วันนี้ทีมข่าวจะพาไปดูอีกหนึ่งวิธีของการยืนยันตัวตน เป๋าตัง

ให้ผ่านโดยไ ม่ต้องสแกนหน้ ายุ่งย าก นั่นคือการยืนยันตัวตนโดยการผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทย

สำหรับวิธีนี้ มีผู้ใช้เป๋าตังให้การยืนยันแล้วว่า สามารถใช้ได้จริง

โดยเล่าว่าตนช่วยคนรู้จักยืนยันตัวตนเข้าแอปฯ มาแล้วไ ม่ต่ำกว่า 10 คน

แต่มีเคสของพี่ข้างบ้ านที่ทำเท่าไรก็ไ ม่ผ่ านสักที ลองมาแล้วทุกทางที่คนแนะนำ

สแกนหน้ าเป็นร้อย ๆ รอบก็ไ ม่ผ่ าน เลยพาพี่ข้างบ้านไปธนาคารกรุงไทย

และใช้วิธีเปิ ดบัญชีธนาคารกับกรุงไทย แล้วเชื่อมบัญชีกับ Krungthai NEXT ซึ่งต้องโหลดแอปฯ มาใช้ในมือถือด้วย

จากนั้นก็ยืนยันตัวตนผ่าน Krungthai NEXT แล้วกลับไปที่แอปฯ เป๋าตังอีกที

คลิกเข้ายืนยันตัวตนเหมือนทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้เลือกยืนยันตัวตนผ่าน Krungthai NEXT

ซึ่งจะสามารถยืนยันตัวตนผ่ านได้ง่ าย ๆ โดยไ ม่ต้องมาสแกนหน้ าซ้ำ ๆ เหมือนเคย

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน เป๋าตัง ผ่าน Krungthai NEXT

1. ผู้ใช้ต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทย ที่เชื่ อมต่อกับแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT บนมือถือ

หากใครยังไ ม่มีให้ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาที่สะดวก

พร้อมบอกว่าขอเชื่ อมบัญชีกับ Krungthai NEXT ด้วย พนักงานจะพาโหลดแอปฯ และช่วยยืนยันตัวตนการใช้งาน

2. กดเข้า เป๋าตัง เวอร์ชั่น 10.33.0 หากยังไ ม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่ าสุด ให้จัดการอัปเดตก่อน

3. กดเข้าเมนู G-Wallet

4. กดปุ่ม “เข้าใช้งาน G-Wallet”

5. อ่านข้อตกลงและเงื่ อนไข พร้อมกด “ต กลง”

6. ระบบจะขึ้นวิธีการยืนยันตัวมาให้เลือก 2 แบบ คือ

ยืนยันผ่านแอปฯ Krungthai NEXT (ไ ม่ต้องสแกนหน้ า)

ยืนยันผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (ต้องสแกนหน้ า)

7. ใส่รหัส pin 6 หลัก ของแอปฯ Krungthai NEXT เพื่อยืนยันตัวตน

8. ระบบแจ้ งว่า ยืนยันตัวตนผ่าน Krungthai NEXT สำเร็จ ให้กด “ดำเนินการต่อบนแอปฯ เป๋าตัง”

9. ระบบจะส่งรหัส OTP มาทาง SMS ให้นำไปกรอกยืนยันให้เรียบร้อย

หากรหัสไ ม่มาภายใน 3 นาที ให้กดขอรหัส OTP ใ หม่

10. เป็นอันเรียบร้อย เข้าใช้งาน เป๋าตัง ได้เลย