เผยวิธีตรวจสอบสถ านะ โอนเ งิน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เพจ พืชเศร ษฐกิจไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

เช็ คสถ านะการโอนเงิ นพัฒนาคุณภาพข้าว (ไร่ละ 500 รอบที่ 2)

หลังจากผ่านที่ประชุม ครม.แล้ว ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และบอร์ดบริหาร ธ.ก.ส.

ได้หารือเรื่องงบประมาณและการโอนจนแล้วเสร็จ เริ่มโอนวันนี้ และทะยอยโอนไปเรื่อยๆ โดยเช็ คเงิ นเข้าได้ 4 ช่องทางดังนี้

1.เช็ คสถ านะโอนเงิ นได้ที่ลิ้งค์ คลิก

ใส่เลขบัตรประชาชนกดค้นหา

2.เช็ คจากบัตร ATM

3.ปรับสมุดเงิ นฝาด ที่ธนาคาร

4.กดสมัครเช็ คเงิ นเข้าออกผ่านไลน์ของ ธ.ก.ส. (ฟรี) โดยกดแอดเพื่อน ใช้ไอดี @baccfamily ( หากตรวจจากลิ้งไ ม่ได้ ลองตรวจสอบด้วยวิธีอื่นดู)

ถ้าเงิ นเข้าแล้วสถ านะจะขึ้น โอนเงิ นเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณ พืชเศร ษฐกิจไทย