ยืนยันตัวตน ไ ม่ผ่ าน ทำตามนี้ได้7,000แน่นอน

สำหรับมาตรการ เร าชนะ เป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก CV ระล อกใ หม่

โดยรั ฐมอบ เงิ นเยี ยวย า ให้ 7,000 บ าท ซึ่งเงิ นดังกล่าวไม่ได้โอนให้เป็นเ งินสด แต่เป็นการจ่ ายผ่ านแอพฯ เป๋าตัง

อัพเดทความคืบหน้ าล่ าสุด พบว่า ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจำนวนมาก ยังคงมีปัญหา ยืนยันตัวตน ไ ม่ผ่ าน

โดยเฉพาะการ สแกนใบหน้ าไ ม่ผ่ าน จึงทำให้ไ ม่สามารถใช้เงิ นในแอพฯ เป๋าตังได้

หากเกิ ดกรณีแบบนี้ มีวิธีแก้ไขดังนี้

1. ทำความเข้าใจขั้นตอนการ ยืนยันตัวตน ให้ดีก่อน

ก่อนจะได้เงิ นจากสิทธิในโครงการ เร าชนะ ก่อนอื่นต้องทำการ ยืนยันตัวตน ในแอพฯ เป๋าตัง ให้สำเร็จเ สียก่อน โดยขั้นตอนการยืนยันตัวตน มีดังนี้

– เปิ ดเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง กดเลือกที่คำว่า G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

– อ่านเงื่ อนไข และกดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

– ยืนยันด้วยบัตรประชาชน หรือจะเลือกยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำด้วยการระบุ PIN 6 หลัก

– สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน (เฉพาะการยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น)

– ยืนยันรหัส OTP

– สแกนใบหน้ า (ขั้นตอนนี้เอง ที่ส่วนใ หญ่มักจะสแกนใบหน้ าไ ม่ผ่ าน)

– หากสแกนใบหน้ าผ่ านแล้ว ก็ถือว่ายืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้ าโฮม G-Wallet ขึ้นมา

2. สแกนใบหน้ าไ ม่ผ่ าน ขณะ ยืนยันตัวตน

ใครที่ตรวจสอบสิทธิเร าชนะ แล้วพบว่าตัวเองได้สิทธิแน่ๆ แล้ว และเข้าสู่ขั้นตอนการ

ยืนยันตัวตน “แต่สแกนใบหน้ าไ ม่ผ่ านสักที มีวิธีแก้ไขปัญห านี้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

1.1) ไปยืนยันตัวตนอีกครั้งที่ ตู้เอทีเอ็มสีเทา ธนาคารกรุงไทย มีขั้นตอนดังนี้

– เปิ ดแอพฯ Google Map จากนั้นค้นหาคำว่า “TM กรุงไทย ยืนยันตัวตน เพื่อค้นหาตู้เอทีเอ็มสีเทาใกล้บ้ าน

– เมื่อค้นหาตู้เจอแล้ว ก็ให้ถือ บัตรประชาชน ไป ยืนยันตัวตน ผ่านตู้ ATM สีเทา กรุงไทย

– เลือกเมนู ยืนยันตัวตน (ไ ม่ต้องใช้บัตร ATM)

– ยืนยัน การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน

– ยินยอมให้ เปิ ดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน

– เสี ยบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน

– เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เป็นอันเสร็จสิ้ น

1.2) ยืนยันตัวตน ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

วิธีนี้ก็สามารถแก้ปัญห าการ ยืนยันตัวตน ในแอพฯ เป๋าตัง ไ ม่ผ่ าน ได้เช่นกัน

โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไ ม่มี ตู้เอทีเอ็มสีเทา ใกล้บ้ าน คุณก็ยังสามารถไปที่ธนาคากรุงไทยได้ทุกสาขา

โดยตอนนี้ทางธนาคารมีเคาน์เตอร์สำหรับแก้ไขปัญห าเรื่อง ยืนยันตัวตน ของโครงการ เร าชนะ โดยเฉพาะ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. พอเจ้าหน้ าที่เรียกคิว ให้แจ้ งว่ามาขอแก้ไขการยืนยันตัวตนในแอพฯ เป๋าตัง ไ ม่ผ่ าน พร้อมยื่น บัตรประชาชน ให้เจ้าหน้ าที่

2. แจ้ งเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบี ยนในแอพฯ เป๋าตัง แก่เจ้าหน้ าที่

3. เจ้าหน้ าที่จะรีเซ็ตระบบให้ และให้เรากลับไปทำตามขั้นตอนยืนยันตัวตนในแอพฯ เป๋าตัง อีกครั้ง (เสร็จสิ้นในขั้นตอนการพบเจ้าหน้ าที่)

4. ขั้นตอนต่อไปคือ ให้เปิ ดแอพฯ เป๋าตัง ขึ้นมา แล้วกดไปที่การใช้งาน G-Wallet และทำการ ยืนยันตัวตน ผ่านบัตรประชาชน อีกครั้ง

5. ระบบจะเมนูการถ่ายรูปบัตรประชาชน และการสแกนใบหน้ า ซึ่งก็จะทำผ่ านได้ง่ ายกว่าเดิม

หรือบางกรณีเจ้าหน้ าที่จะแก้ไขให้โดยที่ไ ม่ต้องสแกนหน้ าซ้ำ ก็สามารถยืนยันตัวตนผ่ านได้ง่ ายๆ

6. เมื่อสแกนผ่าน ก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่ยืนยันตัวตน แอพเป๋าตัง ไ ม่ผ่ าน ลองทำตามดูนะคะ