เหรี ยญ5ปีเก่าเอามาข ายเหรี ยญละ10,000

เมื่อวันที่ 14 มกราคม เพจเฟซบุ๊ก รับซื้อเหรี ยญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By Gig ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า

ดูดีๆ เช็ คดีๆ เหรียญ 5 อาจมีค่ าหลักหมื่น เหรี ยญ 5 บาทที่สามารถข ายได้จริงมี 2 ปี

ดังนี้ 1เหรี ยญ5บาทปี 2546 รับซื้อ 200ถึง400 บ าท 2 เหรี ยญ 5 บ าทปี 2540 รับซื้อ 4000ถึง10000 บ าท

ร าคาตามสภาพเหรี ยญ ขอย้ำว่ารับซื้อเฉพาะสองปีนี้เท่านั้น ปีใกล้เคียงไ ม่รับ

ปีเก่ากว่าไ ม่รับ รับซื้อตลอดนะครับ เหรี ยญหรือธนบัตร ของเก่า ของสะสม ให้ร าคาสูง

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก รับซื้อเหรี ยญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By Gig

ขอบคุณ รับซื้อเหรี ยญและธนบัตร ของสะสม ราคาสูง By Gig