งานเข้าทั้งประเ ทศ ยอดเงิ นเร าชนะห าย

เรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนเดื อดร้ อนกันเป็นอย่ างมากเลยก็ว่าได้จ้า

หลังผู้ประกอบการร ายหนึ่ง ที่เจอกับปัญห า แอปพลิเคชันถุงเ งิน ไ ม่สามารถตรวจสอบยอดเงิ นได้

แต่สุดท้ ายยอดเงิ นกลับห ายไป โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่ง ได้โพสต์ลงในกลุ่ม คนเมืองกาญจน์2 ระบุว่า

ฝากไว้เป็นอุทาห รณ์ สำหรับ… #ร้ านค้ าถุงเ งิน เราจะดูแต่ยอดรวมไ ม่ได้นะคะ

ปกติที่ร้านก็ทำแบบนั้น ( ปิดร้าน ดูยอดรวมลงบัญชียอดขาย )

แอปบอกเท่าไรก็เท่านั้น อีกวันตอน 20.00 น.ดูยอดรวมในบัญชีถ้าเข้าตรงคือโอเค

แต่ วันนี้ ศุกร์ที่ 26/02

ระบบถุงเงิ นมีปัญห าแต่เช้า ลู กค้ าสแกนได้แต่ร้ านเช็ คยอดไม่ได้

เผื่อไ ม่ให้ลู กค้ าเสี ยความรู้สึกทางเร าก็ให้สแกนแล้วจดไว้ ( แอปอะไร เวลาเท่าไร ยอดเท่าไร )

จนระบบสามารถเช็ คยอดได้ เร าก็ไ ล่ทีละร ายการ โอเคครบ

แต่ เฮ้ยยยย ยอดรวมหายอะ หายไปตั้ง 744 บ าท นั่งนับรายการ 18 รา ยการ

รวมยอดเกือบ 3,000 แล้ว แต่ ระบบ สรุปให้ 14 ร ายการ ยอดตามที่เห็นหายไป 744 บ าท

รอลุ้นให้จนพรุ่งนี้แล้วกันว่าเงินจะเข้าครบไหมหรือต้องไปธนาคาร อ้าว…แล้วทุกวันที่ผ่านมาล่ะ

#คิดไปอีก ไ ม่เคยมานั่งนับว่าวันนี้ลู กค้ าใช้ไปกี่รายการ ดูแค่ว่าเงิ นเข้าตามร ายการที่ลู กค้ าสแกน

แล้วสรุปย อดตามที่ระบบคิดให้ตอนปิดร้าน แล้ว….#เงิ นวันอื่นห ายมั่งป่าวเนี้ยะ ข า ย ข อ ง กว่าจะได้เหนื่ อยนะ