แห่ซื้อทองเก็บไว้ร าคาทองล่ าสุด หลังลดฮ วบ

ร าคาทองคำประจำวันนี้ 2 มี.ค.2564 สมาคมค้ าทองคำ ประกาศครั้งแรกของวัน

ปรับลดลงทันที 450 บ าท เมื่อเทียบกับร าคาปิดของวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา

รอบที่ 2 เวลา 10.25 น. ปรับลงอีก 50 บ าท รวม 500 บ าท

จากประกาศสมาคมค้ าทองคำ

ประกาศครั้งที่ 3 เวลา 10.49 น. ปรับขึ้น 50 บ าท ส่งผลร าคาร่ วงคงที่ 450 บ าท เท่าตอนเปิดตลาด

ร าคาทอง วันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 10.49 น. (ประกาศรอบที่ 3) ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 24,550 บ าท

ข ายออก บ าทละ 24,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 24,104.40 บ าท

ข ายออก บ าทละ 25,150 บ าท

สรุปต าร างร าคาทองล่ าสุด