ได้เฮอีกแล้ว มีวันหยุดย าว มี.ค.2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 มีร ายงานว่า จากมติคณะรั ฐมนตรี (ครม.) กำหนดวันหยุดร าชการประจำภูมิภาค

เพื่อกระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ ยวภายในประเ ทศ จึงส่งผลให้ในเดือนมีนาคม 2564 ในพื้นที่ภาคเหนือมีวันหยุดย าว ติ ดต่ อกัน 3 วัน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดเท ศกาลไหว้พระธาตุ ของภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

สำหรับ วันหยุดร าชการประจำภาค จะเป็นการหยุดเฉพาะหน่วยงานของรั ฐ

โดยดูจากสถานที่ตั้งของหน่วยร าชการ รั ฐวิสาหกิจ โรงเรียนว่าอยู่ในจังหวัดไหน

ก็ให้หยุดต ามวันหยุดประจำภาคทั้งหมด 4 ภาค ประกอบด้วย

ภาคกลาง (จังหวัดภาคกลาง+ตะวันออก) – กทม., ชัยนาท, อยุธย า, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง,

นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, ร าชบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,

เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตร าด, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว

ภาคใต้ (จังหวัดภาคใต้+ชายแดนภาคใต้) – ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา

ภาคอีสาน – บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น,

มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ยโสธร, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี

business style 2021 new year calendar template design

ภาคเหนือ – เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, เชียงราย, น่าน, พะเย า,

แพร่, ต าก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, อุทัยธานี

สำหรับวันหยุดประจำภาค ทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย

ภาคเหนือ : วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คือ วันหยุดประเพณีไหว้พระธาตุ

ภาคอีสาน : วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 คือ วันหยุดประเพณีงานบุญบั้งไฟ

ภาคใต้ : วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 คือ วันหยุดประเพณีส ารทเดือนสิบ

ภาคกลาง : วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 คือ วันหยุดเทศกาลออกพรรษา

เกณฑ์วันหยุดประจำภาค ให้หยุดเฉพาะภาคนั้น และหยุดเฉพาะหน่วยงานของรั ฐ

โดยดูจากสถานที่ตั้ง โดยวันหยุดย าวประจำเดือน มีนาคม 2564

โดยที่ภาคเหนือได้หยุดติ ดกัน 3 วัน ให้วันที่ 26 มีนาคม เป็นวันหยุดประจำภาค

ต่อด้วยสุดสัปดาห์ 27-28 ส่วนอีก 3 ภาค รอเดือน พฤษภาคม และ ตุลาคม