รีบๆเลย เผยกำหนดหมดเข ตลงรับเงิ น4,000

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า อย่ าลืม เหลืออีก 7 วัน ลงทะเบี ยน ม.33 เร ารักกัน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง โครงการ ม33เร ารักกัน

ว่า หลังเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มีผู้ลงทะเบี ยนแล้วเกือบ 8 ล้านคน

แต่ยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงทะเบี ยน ทั้งนี้

ขอความร่วมมือนายจ้ างช่วยตรวจสอบลู กจ้ าง หากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเบี ยนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง

ลงทะเบี ยนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค. 64 ผ่ านเว็ บไซต์ .ม33เร ารักกัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-23.00 น. (เหลืออีก 7 วัน)

ย้ำให้กดยืนยันตัวตน ในวันที่ 15-21 มี.ค. 64 สำหรับผู้ประกันตนคนใดที่ลงทะเบี ยนแล้วแต่ไ ม่ผ่ านสามารถขอทบทวนสิทธิผ่ านเว็ บไซต์

ม33เร ารักกัน ในวันที่ 15-28 มี.ค.64

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์