เห็นด้วยหรือไ ม่เสนอเพิ่ม เร าชนะ เป็น6เดือน

ขอความเห็นทุกคน ควรเพิ่มเร าชนะเป็น 6 เดือน ดีไหม หลังจากมีกระเเสโซเชียล อัพเดทประชาชนจำนวนมาก

มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า อย ากให้เพิ่มเร าชนะอีก 6 เดือน

เนื่องจากมีโพสสอถามความเห็นชาวโชเชี่ยลตามกลุ่มสวั สดิการต่างๆ

ถึงความเห็นของประชาชนส่วนใหญ๋ถึงเรื่องอย ากให้เพิ่มเร าชนะอีก 6 เดือน

มีผู้เข้าไปคอมเม้นจำนวนมากว่าเห็นด้วย เพราะประชาชนยังเดื อดร้ อน

อนุวัติ จัดให้

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

อย่ างไรก็ตามเร าชนะเฟสเเรกยังเเจ กไ ม่หมด ท่ านไหนไ ม่ได้ สามารถยื่นทบทวนสิทธี์ได้ถึงวันที่ 8 มีนาคม2564 กันเลยครับ

โครงการเร าชนะ เปิ ดทบทวนสิทธิ์ รอบ 2 เเล้ว ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มี.ค. รับเงิน 7,000 บ าท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า โครงการเร าชนะ เปิ ดให้ทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ ไ ม่ได้รับสิทธิ์เร าชนะ

ตั้งเเต่วันที่ 8 ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ผ่ านเว็ บไซต์ www.เร าชนะ.com

โดยเเบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ -21 กุมภาพันธ์ 2564

เเละรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564