ร าคาทองร่ วงแร งที่สุด

ร าคาทองวันนี้ศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.29 น. ร่ วงลง 200 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันพฤหัสบดี ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทั้งหมด 2 รอบ

และเป็นการปรับขึ้นติ ดต่อกันทั้ง 2 รอบ รวม 200 บ าท ล่ าสุดเวลา 15:08 น. ปรับลงอีก 50 รวมแล้ววันนี้ปรับลง 300 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,450

รับซื้อบ าทละ 24,407.60

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 24,950

รับซื้อบ าทละ 24,850

ประกาศครั้งที่ 2

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,400

รับซื้อบ าทละ 24,346.96

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 24,900

รับซื้อบ าทละ 24,800

ประกาศครั้งที่ 3

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,350

รับซื้อบ าทละ 24,301.48

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 24,850

รับซื้อบ าทละ 24,750