ค นละครึ่งเฟส3 จ่อให้30ล้ านค น

วันที่ 5 มี.ค.64 ที่ผ่ านมา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง ได้ให้สัมภ าษณ์พิเศษ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในประเด็นความคืบมาตราการเยี ยวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ณ ห้องแถลงข่าวกระทร วงการคลัง

โดยประเด็นที่สำคัญคือความคืบหน้ า อัพเดทโครงการค นละครึ่งเฟส3 มาตรการเงิ นเยี ยวย าcv จากรั ฐบ าล

หลังจากที่โครงการค นละครึ่ง ในปัจจุบัน จะสิ้ นสุดลงในสิ้ นเดือนมีนาคมนี้

โดยปลัดกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า เตรียมหารือนโยบ ายกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรมว.พลังงาน

และนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง ถึงขย ายโครงการ “ค นละครึ่ง เฟส 3”

หลังจากโครงการเฟส 1 และ 2 จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค. ว่าจะขย ายต่อไปเลยหรือไ ม่

หรือเป็นช่วงเวลาใด และจะครอบคลุมผู้ที่ได้สิทธิ์เดิม 15 ล้ านคน ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่

อาจจะเปิ ดลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมดให้สิทธิ์กับทุกคนที่อย ากได้ หรือขย ายจำนวนถึง 30 ล้านคนเท่ากับโครงการเร าชนะหรือไ ม่นั้น

ซึ่งจะต้องออกเเบบวางเเผนให้รอบคอบ เหมาะสมเเละชัดเจน ก่อนเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เบื้องต้นนั้นคาดกันว่า ค นละครึ่ง เฟส 3 หากใช้เกณฑ์เดิมเเจ กเงิ นเยี ยวย าให้ร ายละ 3,000-3,500 บ าท นาน 3 เดือน

ก็ต้องดูว่ามีเงิ นเหลือพอหรือไ ม่ ตอนนี้เงิ นกู้จากพ.ร.ก.กู้เงิ น1 ล้านล้านบ าท ในส่วนวงเงิ นเยี ยวย า 5.5 แสนล้านบ าท

ใช้ฟื้นฟูสภาพเศ รษฐกิจไปเเล้ว จึงทำให้เหลือวงเงิ นในส่วนฟื้นฟูอีกประมาณ 2 แสนล้านบ าท

ที่จะนำมาใช้ได้ ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบ ายว่าจะจ่ ายเท่าไรจึงเหมาะสม