เปรียบเทียบร าคาทองคำ

วันนี้ทีมข่าวจะมาสรุปร ายละเอี ยดของร าคาทองโดยเทียบร าคาวันนี้ เมื่อวานนี้ สัปดาห์ที่แล้ว เดือนที่แล้ว

ทุกร ายละเอียดการเคลื่อนไหว ทั้งร าคาเ ปิด ร าคาปิด สูงสุดต่ำสุด จำนวนการปรับขึ้นและลง และส่วนต่างร าคา

ภาพจาก ร าคาทอง

ร าคาทอง

อย่ างไรก็ตามร าคาทองวานนี้ ปรับเพิ่มขึ้น 250 บ าท เปรียบเทียบกับร าคาปิดเมื่อวานนี้

โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 25,600 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 9:22 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเ ทศ ร าคารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,000 บ าท ข ายออก 25,100 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 24,544.04 บ าท ข ายออกที่ร าคา 25,600 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,727.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์