เผยวิธียืนยันตัวตน รับ 4,000ผ่ านแอปฯเป๋าตัง

เร ารักกัน เริ่มให้ผู้ที่ลงทะเบี ยนขอรับสิทธิสามารถเช็ กสถานะได้แล้ววันนี้

ว่าผ่ านการคัดกรองหรือไ ม่ ซึ่งวิธีการเช็ กสิทธิก็ทำได้ง่ าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน ตามที่มีร ายงานไปแล้วนั้น

สำหรับ ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่ านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง มีวิธีการดังนี้

เปิ ดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

คลิกเมนู G-Wallet

คลิกเมนู ม33เร ารักกัน

อ่านเงื่ อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ

จากนั้น กดยินยอม

กดยินยอม

เมื่อมีข้อความขึ้นว่า ไ ม่สามารถใช้สิทธิ ม33เร ารักกัน ได้ในเวลานี้

สิทธิโครงการ ม33เร ารักกัน สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถือเป็นอันเสร็จสิ้ น

รอรับเงิ นโอนเข้าในเวลา 06.00 น. ของทุก ๆ วันจันทร์ งว ดละ 1,000 บ าท เริ่มง วดแรกวันที่ 22 มีนาคม 2564