ความหม าย 4สถานะม33เร ารักกัน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่ านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า ชวนเช็ กสิทธิ์ ม33เร ารักกัน ขึ้นแบบนี้ทำยังไง เร าหาคำตอบมาให้แล้ว

1.ไ ม่สามารถใช้สิทธิ ม33เร ารักกัน ได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการ ม33เร ารักกัน

สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 หากขึ้นแบบนี้ แปลว่าได้รับสิทธิแล้วรอรับเงิ นวันที่ 22 มีนาคม ได้เลย

2.ดำเนินการไ ม่สำเร็จ ตรวจสอบแล้ว ไ ม่พบเลขบัตรประชาชนนี้หากท่ านเคยลงทะเบี ยนมาแล้วโปรดตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนกับหน่วยงานรั ฐผู้ออกบัตรก่อนทบทวนสิทธิ

หากขึ้นแบบนี้ ให้โทรถามทางธนาคารกรุงไทย โทร 02-111-1122

เพื่อให้ธนาคารเช็ กสิ ทธิให้เพราะตอนนี้ทางเว็บอาจจะมีปัญห าธนาคารต้องกดทบทวนสิทธิใ หม่ แนะนนำว่าถาามทางธนาคารก่อน

3.ดำเนินการไ ม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หากขึ้นแบบนี้

ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอาจจะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก รออีกสักพักแล้วลองเข้ามาใ หม่

4.ท่านไ ม่ได้รับสิทธิ ม33เร ารักกัน เนื่องจากท่ านเป็นผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

หรือ ผู้ได้รับสิทธิ เร าชนะ หากขึ้นแบบนี้ เป็นเพราะเราลงทะเบี ยนและใช้สิทธิโครงการเร าชนะไปแล้ว

หรือ เป็นผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเลยไ ม่สามารถเข้าร่วมโครงการ ‘เร ารักกัน’ ได้

ขอบคุณที่มาจาก เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7