ผันผ วนไ ม่หยุดร าคาทองคำล่ าสุด

ร าคาทองวันนี้อังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.26 น. ปรับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันจันทร์

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทั้งหมด 3 รอบ รวมร าคาปรับขึ้นเล็กน้อย 50 บ าท

ร าคาทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,100.00 บ าท ขายออกบ าทละ 25,200.00 บ าท

ในส่วนของ ร าคาทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 24,650.16 บ าท ขายออกบ าทละ 25,700.00 บ าท

ในขณะที่ภาพรวมตลาดปีนี้รวมถึงแนวโน้มยอดขายของบริษัทก็คาดว่าจะติ ดลบที่ 10%

เนื่องจากภาวะเศร ษฐกิจยังไ ม่ฟื้นตัว ประกอบกับคนต กงานมากขึ้น ทำให้กำลังซื้อชะลอตัว

ส่วนของแผนการดำเนินงานของบริษัทยังคงเดินหน้ าขย ายสาขาใ หม่เพิ่มอีก 35 สาขา ในปีนี้ และอีก 30 สาขาในปีนหน้ า

โดยใช้งบลงทุนต่อสาขา 5-7 ล้านบ าท และจะขย ายให้ครบ 500 สาขา ภายในปี 2567

นอกจากนี้ในปีนี้บริษัทยังเพิ่มช่องทางข ายผ่ านเทเลมาร์เก็ตติ้ง หรือข ายทางโทรศัพท์

โดยอาศัยฐานลู กค้ าสมาชิกของออโรร่า ซึ่งปัจจุบันมีมากถึง 1 ล้านร าย

พร้อมเปิ ดบริการรับส่งทองภายใน 3 ชั่ วโมง รวมถึงล่ าสุดบริษัทยังได้ทดลองเปิ ดร้ านของขวัญ

ซึ่งเป็นร้ านที่จำหน่ ายทองคำในกลุ่มของขวัญสำหรับให้เป็นของขวัญออในทุกเทศกาล

เพื่อขย ายกลุ่มลู กค้าเป้าหมายคนรุ่นใ หม่ที่ไ ม่นิยมใส่เครื่องประดับทอง

แต่สามารถซื้อให้เป็นของขวัญในร าคาจำหน่ายที่เข้าถึงง่ าย เริ่มต้น 590 บ าท

นายบัณฑิต กล่าวเสริมวด้วยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ภายในไตรมาส 2 ปี 2565

พร้อมวางเป้าหมายยอดข ายปีหน้ าที่ 2 หมื่นล้านบ าท ส่วนแนวโน้มร าคาทองคำประเมินว่าในเร็วๆ นี้

มีโอกาสที่ร าคาทองคำแท่งจะปรับลงไปทำจุดต่ำสุดที่บ าทละ 22,000 บ าท จากปัจจัยของcv ที่ยังระบ าดต่อเนื่อง

อีกทั้งเศร ษฐกิจสหรั ฐที่ยังไ ม่ฟื้ นตัวดี ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

ร าคาทองคำแท่งจะพลิกกลับไปทุบสถิติสูงสุดที่บ าทละ 32,000 บ าท หากcvไ ม่ลุ กล าม และเศร ษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น