แจ้งเตื อน ม33เร ารักกัน

โครงการ ม33เร ารักกัน เป็นโครงการจ่ ายเงิ นเยี ยวย าCV จำนวน 4,000 บ าท

สำหรับผู้ประกันตนมาตร า 33 ในระบบประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถรับวงเงิ นเยี ยวย าได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 รับวงเ งิน 4,000 บ าทผ่ านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้มีสมาร์ทโฟน

และวิธีที่ 2 รับวงเ งิน 4,000 บ าทผ่ านบัตรประชาชนสำหรับผู้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน

โดยจะมีการโอนเงิ นเยี ยวย างว ดแรกให้ผู้ประกันตนบ างส่ วนในวันที่ 22 มีนาคมนี้

ผู้ประกันตนที่มีสมาร์ทโฟนยังสามารถสมัครบัญชีไลน์ Krungthai Connext เพื่อรับการ แจ้งเตือน

ความเคลื่อนไหวของกระเป๋าสิทธิ ม33เร ารักกัน ว่า มีเงิ นเข้าออกผ่านแอปฯ เป๋าตังตอนไหนบ้ าง

การสมัครไลน์ Krungthai Connext เพื่อรับการแจ้งเตือนเงิ นเข้าออกผ่ านกระเป๋าสิทธิ ม33เร ารักกัน บนแอปฯ เป๋าตัง เป็นบริการฟรี

ไ ม่มีค่ าใช้จ่ าย ผู้ประกันตนสามารถสมัครได้ด้วยบัตรประชาชน หรือแอปฯ เป๋าตัง โดยไ ม่จำเป็นต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทย

สมัครแจ้งเตือน ม33เร ารักกัน ด้วยบัตรประชาชน

1.กดปุ่ม search ในแอปพลิเคชันไลน์ แล้วพิมพ์ @krungthaiconnext

2.กดปุ่ม Add

3.กดปุ่ม บัตรประชาชน

4.กดปุ่ม Allow

5.อ่านข้อมูลและกด ยอมรับ เงื่ อนไข

6.กรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร

7.กรอกรหัส OTP และกด ยืนยัน

8.รับข้อความยืนยันการลงทะเบี ยนในหน้าไลน์ แชท (Line Chat)

สมัครแจ้งเตือน ม33เร ารักกัน

สมัครแจ้งเตือน ม33เร ารักกัน ด้วยแอปฯ เป๋าตัง

1.เปิ ดแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วกดแบนเนอร์ Krungthai Connext ที่อยู่ด้านล่าง

2.กด Add

3.กดปุ่ม เป๋าตัง

4.กด สมัคร เพื่อดำเนินการต่อ

5.อ่านข้อความและกด ยอมรับเงื่ อนไข

6.ใส่รหัส เป๋าตัง

7.กด เริ่มต้นใช้งาน Krungthai Connext

8.รับข้อความยืนยันการลงทะเบี ยนผ่ านหน้ าไลน์ แชท (Line Chat)

ทั้งนี้ หลังจากสมัครบริการแจ้งเตื อนผ่ านไลน์ Krungthai Connext สำเร็จ

ผู้ประกันตนก็จะได้รับการแจ้งเตือน เงิ นเข้า – ออก ภายใน 1-2 วันทำการ