แนวโน้มทองคำ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ YLG กล่าวว่า

การที่ร าคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่ านมา

แม้จะเป็นสัญญ าณที่ดี แต่ก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ มาตั้งแต่ต้นสัปดาห์

จึงเป็นการรีบาวด์ที่ยังไ ม่สามารถบ่งบอกได้ว่า ร าคาทองคำจะกลับมาเป็นขาขึ้น

สำหรับทิศทางตอนนี้เป็นไปได้ทั้งการไปต่อ หรือการปรับลดลง แม้หลังการประชุมของธนาคารกลางสหรั ฐฯ หรือเฟด

ที่คงดอกเบี้ ยนโยบ ายไว้ ส่งผลให้ร าคาทองคำสามารถผ่ านระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้ าที่ 1,740

ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์ไปได้ หรือประมาณ 25,400 บ าทต่อบ าททองคำ

โดยช่วงสั้นๆ อาจจะมีการปรับขึ้นไปถึง 1,760 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์ หรือประมาณ 25,700 บ าทต่อบ าททองคำ

แต่หากไ ม่สามารถผ่ านได้ ยังมีโอกาสที่จะร าคาปรับลดลงมาแถวๆ 1,720-1,700 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

หรือประมาณ 24,900 บ าทต่อบ าททองคำอีกครั้ง

หากร าคาทองคำสามารถทะลุ 1,760 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

ทิศทางในระยะสั้นจะสดใสมากขึ้น โดยมีโอกาสปรับขึ้นไปต่อที่ 1,800 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์ หรือประมาณ 26,300 บ าทต่อบ าททองคำ

สำหรับทิศทางในระยะกลางของทองคำยังเป็นลักษณะการค่อยปรับตัวลดลง หรือ Sideway Down จึงอาจจะมีแร งเทข ายทำกำไรออกมา

ทำให้ทองคำมีการปรับฐานอีกรอบ ดังนั้นหากมีการดีดตัวขึ้นไปแถวๆ 1,760 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สามารถใช้เป็นจังหวะข ายทำกำไรได้ แต่หากผ่ านได้อาจถือต่อ ส่วนแนวรับมองที่ 1,720-1,700 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

นางพวรรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับปัจจัยที่ยังมีผลกระทบต่อร าคาทองคำในช่วงนี้

ได้แก่ ตัวเลขเศร ษฐกิจสหรั ฐฯ ที่กระทบต่อค่ าเงิ นดอลลาร์สหรั ฐ และอัตร าผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐฯ

ซึ่งจะส่งผลต่อร าคาทองคำ เพราะหากเศร ษฐกิจสหรั ฐฯออกมาดีจะส่งผลให้ค่ าเงิ นดอลลาร์สหรั ฐแข็งค่า และส่งผลลบต่อร าคาทองคำ

นอกจากนี้ ปัจจัยการประชุมของเฟด ก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องติ ดต าม แม้ว่าการประชุมในรอบเดือน มี.ค.ผ่ านไปแล้ว

และยังคงอัตร าดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำต ามค าด และจะยังไ ม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยภายใน 1-2 ปีนี้

แต่การคาดก ารณ์การขย ายตัวทางเศร ษฐกิจที่เริ่มมีมุมมองดีขึ้นนั้นก็ถือเป็นปัจจัยกดดันทองในอนาคตได้

ล่าสุด YLG ได้เปิ ดตัวแอปพลิเคชัน YLG Online สำหรับการซื้อข ายทองคำแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่ วโมง

โดยปัจจุบันให้บริการรองรับระบบ iOS และจะขย ายการให้บริการครอบคลุมระบบ android ในเร็วๆ นี้

คาดก ารณ์ที่ค่ าเงิ นบ าท 30.83 บ าทต่อดอลลาร์สหรั ฐ

อย่ างไรก็ตาม YLG ประเมินทิศทางร าคาทองคำ หลังเฟดคงดอกเบี้ย มองเป็นการรีบาวด์ระยะสั้น

แม้ร าคาทองผ่ าน 25,400 บ าทได้ แต่ยังติดแนวต้านสำคัญที่ 25,700 บ าท หากไ ม่เบรกแนวต้าน มีสิทธิ์ปรับลงเข้าใกล้ 24,900 บ าท