บวชเป็นส ามเณรแล้ว

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ทีมงานได้รับร ายงานว่า โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของหนูน้อยค นหนึ่งที่บวชเณรพร้อมระบุข้อความว่า

หนูน้อยไ ร้พ่อแ ม่ตอนนี้ได้บวชเป็นสามเณรแล้วขออนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุสาธุสาธุครับ

โพสต์ดังกล่าว

หลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

ร่วมสาธุ

ภาพจากเฟซบุ๊ก สาธิต หิรัณวดี

ความคิดเห็นดังกล่าว