กยศ. ให้ยื่นกู้ผ่ านแอป

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า 1 เม.ย.นี้ กยศ. ให้ยื่นกู้ผ่ านแอป กยศ. Connect ได้ กองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ให้นักเรียนนักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปล ายถึงระดับปริญญาโท

ผ่ านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect บนมือถือได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยเตรียมงบประมาณสำหรับให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้ น 38,000 ล้านบ าท

สามารถรองรับผู้กู้ได้กว่า 624,000 ร าย กู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บ าทต่อปี

ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาหรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบร ายละเอี ยดสาขาวิชาและเงื่ อนไขการให้กู้ยืมได้ที่เว็ บไซต์กองทุน studentloan

และสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-016-4888

โพสต์ดังกล่าว