เสนอแล้วเร าชนะเพิ่มเป็น 6เดือน หรือ ให้เป็นเงิ นสดแทน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับมีข้อเรียกร้ องอย ากให้ ทางกระทรว งการคลังหรือทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยี ยวย าโครงการเร าชนะ เป็น 6 เดือน

ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงการเร าชนะเป็นโครงการเยี ยวย าสำหรับ

ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา cv ในรอบใ หม่นะครับเป็นรอบ 2 ที่เกิ ดขึ้นอยู่ในตอนนี้

ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาชนเดื อดร้ อนนะครับไ ม่ว่าจะเป็นลู กจ้ างน ายจ้ างต่ างๆร้ านค้ าร้ านข ายนะ

จนทางกระทร วงการคลังหรือทางหน่วยงานรั ฐบ าลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาชน ผ่ อนคล ายในสภาวะที่บ างท่านก็ตกงานกัน

ก็อย่ างที่เกริ่นไว้ใน หัวข้อเรื่องว่า มีคำถาม ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ว่ามีการ

เรียกร้ องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการเร าชนะเป็น 6 เดือน ว่าทางประชาชนมีความเห็นอย่ างไรบ้ าง ก็เสียงตอบรับ

ส่วนมากร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ก็เห็นดี ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มนะครับ แต่ถ้าหากว่า ลองคิด ดูอีกทีนึงนะคะถ้าสมมุติว่า

เปลี่ยนจากการขย ายโครงการเร าชนะ 6 เดือน แล้วขอเปลี่ยนเป็นเงิ นสดแทน

อันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ ชาวโซเชียลต่ างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

โดยสำหรับในเรื่องนี้นั้นทางรั ฐบ าลจะเห็นด้วยไ ม่ อย่ างไร ทางทีมงานจะรีบอัพเดทโดยด่ วนทันทีนะคะ