ทองคำไทยปรับลดอีกต่อเนื่ อง

ร าคาทองวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศร าคาครั้งที่ 1 ร่ว งพร วดเดียว 200 บ าท

และครั้งที่ 2 อีก 50 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งสุดท้ ายของวันจันทร์

ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 4 รอบ รวมร าคาปรับลดลงเล็กน้อย 50 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,800

รับซื้อบ าทละ 24,741.12

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,300

รับซื้อบ าทละ 25,200

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5%

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 2)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 25,250

รับซื้อบ าทละ 24,695.64

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 25,250

รับซื้อบ าทละ 24,695.64

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5%

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,000

รับซื้อบ าทละ 24,938.20

ร าคาทองแท่ง ขายออกบ าทละ 25,500

รับซื้อบ าทละ 25,400

ร าคาทองคำ Spot เช้านี้ปรับตัวลดลงสู่บริเวณ 1,710 ดอลลาร์

หลังจากปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่ านร่ วงลง 20.1 ดอลลาร์ สู่ระดับ 1,714.6 ดอลลาร์

แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เนื่องมาจากได้รับแร งกดดันจากการแข็ งค่ าของดอลลาร์

ในขณะที่ตลาดจับต าการประก าศแผนการลงทุนด้านสาธารณูปโภคของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรั ฐ

ในวันพุธนี้ร าคาทองคําฮ่องกงเปิ ดตลาดเช้านี้ลดลง 120 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 15,880 ดอลลาร์ฮ่องกง