ร าคาทองรีบเทข าย

สำหรับร าคาทองคำผันผวนหนัก มีการปรับขึ้นลงร ายวัน ทำเอานักลงทุนต่ างพากันลังเล

ซึ่งร าคาทองประจำวันนี้ (2 เม.ย.) มีการปรับขยับขึ้น 100 บ าท เมื่อเทียบกับร าคาสุดท้ ายเมื่อวานนี้

โดยร าคาข ายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 26,050 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้ าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 9:25 น. ที่ผ่ านมา

ภาพจาก สมาคมค้ าทองคำ

ทองคำแท่งในประเ ทศ ร าคารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,450 บ าท ข ายออกบ าทละ 25,550 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 24,998.84 บ าท

และมีร าคาข ายออกที่ 26,050 บ าท ส่วนร าคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,730.00 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่อย ากเทข าย รีบเข้าร้ านทองกันได้เลยจ้า

ขอบคุณ สมาคมค้ าทองคำ