คลังเคอรี่ รับพนักงานร ายได้ 869ต่อวัน

เพจ Kerry Express job in Thailand

ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิ ดรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์

เพื่อทำงานในช่วงก่อนสงกร านต์ทั้งหมด 4 วัน

โดยมีทั้งหมด 2 ช่วงเวลาทำงาน และปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้ าบ างนา กม.19 มีร ายละเอี ยดของการสมัครดังต่อไปนี้

ระยะเวลาของวันทำงานมีทั้งหมด 2 ช่วง

-วันทำงานตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 1 เมษายน 2564 (สามารถทำได้ 4 วัน) ทำครบรับเงิ นพิเศษเพิ่ม

-วันทำงานตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 8 เมษายน 2564 (สามารถทำได้ 4 วัน) ทำครบรับเงิ นพิเศษเพิ่ม

สถานที่ในการปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้ าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ถนนเลียบคลองส่งน้ำบางพลี บ างนา กม.19

ตำบลบ างปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เวลาปฎิบัติงาน : เวลาทำงาน 18.00-06.00 น.

ร ายได้ : ร ายได้รวม 869 บ าทต่อวัน (ร ายได้เมื่อทำงานครบ 3 วันและยังไ ม่รวมหั กภ าษี ณ ที่จ่ าย 3%)

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานพาร์ทไทม์ เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจ ายสินค้ าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สมัครออนไลน์ได้โดยการ Scan QR Code ในการสมัครงาน

ขอบคุณข้อมูล Kerry Express job in Thailand