เห็นกระดาษที่ลู กเขียนแ ม่น้ำต าไหล

ใครได้อ่านคงจะพูดไ ม่ออกสำหรับเรื่องร าวของคุณแ ม่ร ายหนึ่ง

ที่พบกระด าษที่ลูกเขียนถึงตัวเอง เมื่อวันที่่ 2 มี.ค. 2564 ที่ผ่ านมา

ได้มีคุณแ ม่มาโพสต์เกี่ยวกับลูกของตัวเองตัดพ้อว่า วันนี้แ ม่เพิ่งเห็นว่าลูกตัวเองเกลี ยดแ ม่ขนาดนี้เลยเหรอ

ที่พูดบอก สอนบ่นให้ทุกวันๆๆเพราะเข าไ ม่เชื่ อฟังแ ม่ แ ม่พย าย ามปรับตัวเข้าหาเข้าใจเขาใจเย็นสู้

แต่ข้อความนี้แ ม่เพิ่งเห็นไม่รู้ว่าเขาเขียนไว้นานแค่ไหนแล้ว

บังเอิญว่าเข้าไปขอสมุดเขา แล้วเห็นเขาดึงไปแล้วพับหน้ านี้ แ ม่เลยแ ย่งมาดู แ ม่พย าย ามไ ม่ร้องต่อหน้ าเขา

ล่ าสุดคือผลการเรียนออกสรุปติ ด0 สามวิชา แ ม่แค่บอกให้ไปตา มแก้ติ ดต่อคุณครูก็ไม่ไป เฉย บ่นพูดบ้ างก็ตามนิสั ยแ ม่เอง

เขาเอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องข้าวไ ม่ยอมมากินสองวันแล้วแ ม่โทรหาเป็นสิบๆสายแชทหา

เคาะห้องก็ไ ม่ยอมเ ปิด วันนนี้เลยไปบังคับให้เปิ ดอ้างว่าจะเอาของ แต่ต้องมาเห็นอะไรแบบ

โพสต์ดังกล่าว

ชาวโซเชียล ต่างแสดงความคิดเห็นกันว่า แสดงว่าจะต้องมีเรื่องที่ทำให้ลูกเขาเก็บมาจนถึงตอนนี้

เขาไ ม่สามารถพูดได้เลยต้องระบ ายด้วยวิธีนี้หรือเปล่า บ้ างก็แสดงความคิดเห็นว่า

หากปล่อยไว้นานไ ม่น่าจะไ ม่ดีอาจะทำให้เป็น ซึ ม เ ศ ร้ า

อย่ างไรก็ตามหลายคนก็ล้วนมาให้กำลังใจคุณแ ม่เพราะไ ม่มีแ ม่คนไหนไ ม่รักลูกของตนเอง

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแ ม่นะครับ