ทองขึ้นไ ม่หยุด รีบเทข าย

สำหรับร าคาทองคำประจำวันนี้ 7 เม.ย.2564 สมาคมค้ าทองคำ

ประกาศร าคาซื้อข ายครั้งแรกของวัน ขยับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าคาสุดท้ ายวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่ านมา

ทองรูปพรรณข ายออกที่บ าทละ 26,250 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุดจากเว็บไซต์

เมื่อเวลา 09.27 น.ที่ผ่ านมา ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเ ทศ

รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,650 บาท ข ายออกที่ร าคาบ าทละ 25,750 บาท ตามประก าศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,180.76 บ าท ร าคาขายออกบ าทละ 26,250 บ าท

ขณะที่ร าคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,737.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 7 เม.ย. 2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

– รับซื้อ บ าทละ 25,650 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 25,750 บ าท

ภาพจาก สมาคมค้ าทองคำ

ทองรูปพรรณ

– รับซื้อ บ าทละ 25,180.76 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 26,250 บ าท

อย่ างไรก็ต าม สำหรับใครที่อย ากข ายทอง รีบเข้าร้ านทองกันเลยจ้า

ขอบคุณ สมาคมค้ าทองคำ