ร าคาทองพุ่งขึ้นอีก

วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า เว็บไ ซต์ร าคาทองได้เผยแพร่ร าคาทองเปิ ดตลาดเช้านี้ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.24 น. ปรับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ ที่ปรับขึ้น 50 บ าท โดยสัปดาห์ที่ผ่ านมาร าคาทองปรับขึ้นรวม 250 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,750

รับซื้อบ าทละ 25,681.04

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,250

รับซื้อบ าทละ 26,150

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 (ประก าศครั้งเดียว)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,700

รับซื้อบ าทละ 25,635.56

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,200

รับซื้อบ าทละ 26,100

ร าคาทองคำ Spot เช้านี้เคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,777 ดอลลาร์

หลังจากปิดตลาดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่ านมาเพิ่มขึ้น 13.4 ดอลลาร์ สู่ระดับ 1,780.2 ดอลลาร์

เนื่องมาจากได้รับแร งหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรั ฐที่ชะลอตัวลง รวมถึง

การอ่อนค่ าของสกุลเงิ นดอลลาร์ และการปรับตัวลดลงของร าคาบิตคอยน์

ร าคาทองคําฮ่องกงเปิดตล าดเช้านี้พุ่งขึ้น 140 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,520 ดอลลาร์ฮ่องกง