เฮลั่น ร าคาทองร่ วงแ รง

หลังจากที่ร าคาทองคำประจำวันนี้ 20 เม.ย.2564 สมาคมค้ าทองคำ ประกาศร าคาซื้อข ายครั้งแรกของวัน

ปรับลดลงทันทีบ าทละ 250 บ าท เมื่อเทียบกับร าคาปิดวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่ านมา

ทองรูปพรรณข ายออกที่บ าทละ 26,650 บ าท ข ายออก 26,150 บ าท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อที่ 25,574.92 บ าท ข ายออกที่ 26,650 บ าท ตามข้อมูลจากเว็ บไซต์ที่เผยแพร่เมื่อเวลา 09.28 น.ที่ผ่ านมา

ทั้งนี้ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ออกบทวิเคร าะห์ประจำวันที่ 20 เม.ย. ว่า

ร าคาทองคําซื้อข ายในตล าดโลกเมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่ านมา ปิดปรับตัวลดลง 6.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แม้ในระหว่างวันร าคาทองคําจะทะย านขึ้นทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ บริเวณ 1,789.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แต่ก็ไ ม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ พร้อมกับปรับตัวลดลงแรง จากแร งข ายทํากําไร

นอกจากนี้ ร าคาทองคํายังได้รับแร งกดดันเพิ่ม จากอัตร าผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบ าลสหรั ฐอายุ 10 ปีที่

ดีดตัวขึ้นปิดเหนือ 1.6 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เพิ่มต้นทุนค่ าเสี ยโอกาสในการถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไ ม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย

จึงกดดันให้ร าคาทองคําร่ วงลงกว่า 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับสูงสุดจนแตะระดับตํ่าสุดบริเวณ 1,766.64 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ขณะที่การอ่อนค่ าของสกุลเงิ นดอลลาร์ ที่ร่วงลง 0.57 เปอร์เซ็นต์ ตํ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์

และอ่อนตัวลงอย่ างต่อเนื่ องนับตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค. หลัง นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรั ฐฯ

หรือ เฟด ได้กล่าวว่า การพุ่งขึ้นของเงิ นเฟ้อจะเกิ ดขึ้นแค่เพียงชั่ วคร าว ซึ่งเป็นการส่งสัญญ าณว่า

เฟดจะยังคงตรึงอัตร าดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไป ประกอบกับกองทุนเอสพีดีอาร์กลับเข้ามาถือครองทองคำเพิ่ม +2.04 ตัน

สู่ระดับ 1,021.70 ตัน ซึ่งถือเป็นการถือครองทองคําเพิ่มครังแรกในรอบ 1 เดือน จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงร าคาทองคําเอาไว้อีกทาง

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติ ดต ามแนะนำให้ติ ดต ามการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์

และอัตร าผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบ าลสหรั ฐอย่ างใกล้ชิด เพื่อใช้ชี้นําทิศทางร าคาทองคําเช่นเคย

ที่มา khaosod