4วันเกิด ดว งแข็ งด วงแ รงใครคิดร้ ายต้องแ พ้ภั ยตัวเอง

คนเ กิด 4 วัน โบราณว่า ดวง แ ข็ ง แบบสุดๆ “ใครคิด ร้ า ยก็ต้องแพ้” ได้แก่

วันเสาร์ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์

1.คนเกิ ดวันจันทร์

ใครที่อยู่ใกล้คนเกิ ดวันจันทร์ก็จะรู้สึ กว่ามีความสุขเพราะคนที่เกิ ดวันนี้เป็นคนน่ารักอัธย าศัยดี ขี้เก รงใจ

จะคิดจะทำอะไรก็จะคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างตลอด ด้วยบุคลิคแบบนี้จึงทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์

มีแต่คนอย ากจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมด้วยความที่แคร์สิ่งแวดล้อมมากเกินไป เลยทำให้คุณกลายเป็นคนที่คิดมาก

เรื่องนิดเดียวก็เก็บเอามาคิดมากมาย แล้วเรื่องขี้น้ อยใจนี้ยกให้เป็นที่หนึ่ง ชอบเก็บเอาคำพูดของคนอื่นมาคิด

ทั้ง ๆ ที่มันอาจจะไ ม่มีอะไรเลยก็ได้คุณเป็นพวกนักแอบรัก … เวลารักใครชอบใครก็จะไ ม่บอกตรง ๆ

แต่จะแสดงออกด้วยการกระทำ เป็นการบอกใบ้ให้รู้ถึงความรู้สึกที่มี

2. คนเกิ ดวันอังคาร คนเกิ ดวันอังคารเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก ถ้าเปรียบกับคนที่เกิ ดวันจันทร์แล้วจะมีเสน่ห์ที่ไ ม่เหมือนกัน

เพราะคนเกิ ดวันจันทร์จะมีเสน่ห์ที่หน้ าต า แต่คนวันอังคารหน้ าต าธรรมดาพอไปวัดไปวาได้

แต่คารมนี้สิ !!! ชนะข าดลอย เข้าตำราที่ว่า … คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง

– ด้วยความที่คารมดีเลยทำให้คนเกิ ดวันอังคาร 63 % มีแฟนก่อนเพื่อน

– ดูภายนอกเป็นคนซื่อ ๆ แต่ความจริงฉลาดหลบใน ชนิดที่ใครก็ต ามไ ม่ทัน

– ความจริงคนเกิ ดวันอังคารเป็นคนที่พูดจาสุภาพแต่ด่าคนได้เจ็ บมาก ยิ่งกว่าแทงข้างหลังทะลุถึงต่อมหมวกไต

– คนเกิ ดวันอังคารเป็นคนที่ขยันทำงานมาก ไ ม่ย่อท้อต่ออุปสร รค จะสู้ยิบต าจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

– เวลาปกติก็ดีนะ แต่ถ้าโ หโมเมื่อไหร่โลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนเหมือนกัน

3. คนเกิ ดวันพุธ คนเกิ ดวันพุธเป็นคนที่มีสติปัญห าหลักแห ลมเฉลียวฉล าด

โดยจะเก่งไปด้านใดด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นไปเลย เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใ หม่ ๆ เสมอ

– คุณเป็นคนเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จัก เพราะคุณเป็นคนใจกว้างใจดี เป็นกันเอง

– ในเรื่องหน้ าที่การงานคนเกิ ดวันพุธมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ าในส ายงานเพราะความสามารถของตัวเองล้วน ๆ ไ ม่ได้มีใครคอยสนับสนุน

– คุณเป็นคนที่แก้ปัญห าเก่งมากไ ม่ว่าปัญห าจะเล็กหรือใ หญ่ก็จัดการได้ทั้งหมด

– คุณเป็นคนเก่งมากจนคนอื่นทำอะไรคุณไ ม่ได้นอกจากคุณทำตัวของคุณเอง

– มองดูภายนอกคุณดูเป็นคนเฮอามีเพื่อนฝูงมากมาย เป็นมนุษย์สังคม แต่จริง ๆ แล้วคุณไม่ค่อยเปิ ดเผยเรื่องส่วนตัวให้ใครรับรู้

คุณเป็นคนที่มีมุมของตัวเอง เป็นคนที่เข้าถึงย าก แอบซ่ อนอะไรในใจหลาย ๆ อย่ างแบบชนิดที่คนรอบข้างคาดไ ม่ถึง

4. คนเกิ ดวันพฤหัสบดี ดูเผิน ๆ เหมือนคุณเป็นคนหยิ่งแต่ความจริงเป็นคนใจดีมีเมตต า ใจกว้าง ไ ม่ชอบถูกคนอื่นเอาเปรียบและไ ม่ชอบเอาเปรียบใคร

– คุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมาก เวลามีความเครี ยดหรือมีปัญห าอะไรมักไ ม่แสดงออกมา

– คนเกิ ดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีเห ตุผลมาก และเชื่ อมั่นในความคิดของตัวเอง

– คุณเป็นคนที่บุคลิคภาพดีน่ าเชื่ อถือ เป็นที่ปรึกษาที่ดี คนรอบข้างมักจะรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้คุณ

5. คนเกิ ดวันศุกร์ คุณเป็นคนรักอิสระ เป็นคนง่ าย ๆ อะไรก็ได้ ไ ม่จุกจิกเรื่องมาก

สำหรับในเรื่องการงานคุณอย ากจะทำงานแบบสระไ ม่ต้องมีใครมาบังคับ

ซึ่งแปลกมากเพราะหากยิ่งบังคับคนเกิ ดวันศุกร์ยิ่งไ ม่ทำงาน เพราะเมื่อไหร่ที่อย ากทำงานเดี๋ยวจะทำเอง

– ในเรื่องของความรักคุณเป็นคนปากไ ม่ตรงกับใจ ใช่ก็บอกไ ม่ใช่ … รักก็บอกไ ม่รัก

– คนเกิ ดวันศุกร์หากไ ม่ได้ไปธุระสำคัญก็มักจะไ ม่แต่งตัว มองผ่ าน ๆ นึกว่าคุณป้าข้างบ้ าน แต่ความจริงแล้วเป็นคนที่หน้ าต าดี หากแต่งตัวก็อาจทำให้คนรอบข้างช็ อคซีนีม่าได้

– คุณเป็นคนนิสัยดีแต่ไ ม่ค่อยไว้ใจใครและไ ม่เปิ ดใจให้ใครง่ าย ๆ แต่หากได้รับความจริงใจจากใครบ างคนแล้วคุณก็จะให้ใจกับเขาคนนั้นเต็มที่เช่นกัน

– คุณเป็นคนเก่งแต่ไ ม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง เวลาจะทำอะไรสักอย่ างมักมองหาตัวช่วยเสมอ

6. คนเกิ ดวันเสาร์ คุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงและเข้าใจย ากกกกกกกกกกมากที่สุดในบรรดา 7 วันเ กิด

คุณมักจะมีมุมลึกลับที่คนรอบข้างไ ม่รู้ คุณเป็นคนเพื่อนเยอะแต่กลับขี้เหงา ทั้ง ๆ ที่มีคนอยู่รอบกายแต่ทำไมกลับรู้สึกโดดเดี่ ยวก็ไ ม่รู้ แถมเป็นคนคิดมากอีกต่ างหาก

– ตัวตนจริง ๆ กับสิ่งที่แสดงออกนี้คนละเรื่อง

– ภายนอกดูเป็นคนเข้มแ ข็งไ ม่คิดอะไรแต่ความจริงในใจอ่อนไหวมาก

– คุณเป็นคนที่มีความสามารถสูง มักทำเรื่องย ากได้แต่ทำเรื่องง่ าย ๆ ไ ม่ค่อยเป็น

7. คนเกิ ดวันอาทิตย์ คุณนั้นเป็นคนที่โดดเด่นมากไ ม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นดาวเด่นที่นั่น

โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพราะคนเกิ ดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิ ดชอบสูงและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน

จึงทำให้คนเกิ ดวันอาทิตย์เป็นที่จับต ามองของผู้ใ หญ่ในที่ทำงาน

– เป็นคนจริงจัง (มากไปนิดนึง) ขยัน มีความกระตือรือร้น นิสัยเหล่านี้แหละที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต

– ในเรื่องของความรักคนเกิ ดวันอาทิตย์นี้ใจแข็งยิ่งกว่าหินแกรนิต เพราะรักคนย ากมากกกกกกกกกกก อย่ างมากก็ได้แต่แอบชอบหรือปลื้มเท่านั้น แต่หากคุณได้รักใครสักคนแล้วก็ย ากที่จะถอนใจ

– คุณเป็นคนที่ไ ม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อย เป็นคนที่เต็มที่และจริงใจกับเพื่อนฝูง

– คุณเป็นคนที่มีเห ตุผลในอาร มณ์ปกติ แต่หากใครมาทำให้คุณโมโหละก็ … อาร มณ์จะอยู่เหนือเห ตุผลทันที !!

เป็นยังไงกันบ้ างครับ กับด วงชะต าทั้งเจ็ดวันเ กิด ตรงกับใครบ้ างครับ แต่มันก็ตรงจริงๆนะครับ

เพราะเท่าที่สังเกต ดู4วันนี้ด วงแข็ งจริงๆครับเจอกับตัวเอง ถึงกล้าพูดไ ม่ใช่ผมนะแต่เป็นเพื่อนผมเองครับ

ขอบคุณที่มา : upyim