ส าวกทุเรียนห้ ามพล าด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน เพจ SALE HERE ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

มาจ้าหน้ าร้อนแบบนี้ต้อง ทุเรี ยน . เซลลี่พาส่องตล าดไอยร า รวมร้ านค้ าข ายทุเรี ยน เริ่มต้นลูกละ 60 เท่านั้น

มีให้เลือกหลากหลายพันธุ์จากทุกแหล่ง จะเอาแบบผ่ าแล้วเป็นพลูหนาๆ พร้อมกินก็มี

หรืออย ากซื้อกลับไปฟินต่อที่บ้ านก็จัดเป็นลู กกันไปเลย!

แต่ละแบบน่ ากินทั้งนั้น เห็นแล้วน้ำล ายไหล หวาน หอม อร่อยส่งตรงจากสวน บอกเลยส ากวกทุเรียน ห้ ามพล าด

เปิ ดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00น. – 20.00น.

(แต่ละร้ านเปิ ด-ปิดไ ม่เท่ากันน้า) ที่ตล าด ไอยร า จังหวัดปทุมธานี ตลาดไอยร า

ต้องไปให้ได้

น่าท านมากๆ

เริ่มต้นลูกละ 60

ห้ ามพล าด

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ SALE HERE