หนุ่มเงิ นเดือน60,000แ ม่แฟนไ ม่ปลื้ม บอกไ ม่ร วยพอ

วันที่ 22 เมษายน 2564 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องร าวสุดช้ำของหนุ่ มชาวมาเลเซียร ายหนึ่ง

เขาได้เล่าประสบก ารณ์ผ่ านทางร ายการของสถานีวิทยุ

ซึ่งจะมีดีเจคอยพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและเรื่องร าวที่ทางผู้ฟังส่งมา

โดยเป็นเรื่องร าวเกี่ยวความรักของเขาที่ต้องมีอุปสร รคใ หญ่ นั่นคือ แ ม่ของแฟนส าว

หนุ่มร ายนี้เผยว่า ครอบครัวของแฟนส าวมีฐานะร่ำร วย รถที่เธอซื้อขับแต่ละคันร าคาไ ม่ต่ำกว่า 200,000 ริงกิตมาเลเซีย (ราว 1.5 ล้ านบ าท)

ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของเธอ ไ ม่ว่าจะเป็นนาฬิกา เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือเครื่องประดับอื่น ๆ ล้วนเป็นของแบรนด์เนมทั้งนั้น

ส่วนตัวของเขาไ ม่ได้เกิ ดมาในครอบครัวที่ร่ำร วยแต่ก็ตั้งใจทำงานหาเ งิน

ปัจจุบันเขามีเงิ นเดือนเดือนละ 8,000 ริงกิตมาเลเซีย (ร าว 60,000 บ าท)

แต่ที่สำคัญ แฟนส าวของเขารักเขาและไ ม่ได้มีปัญห าอะไรกับเรื่องนี้

“ทุกครั้งที่ผมไปเดต ผมก็ไ ม่ได้ใส่แบรนด์เนม หรือไปร้ านอาหารหรูหร า เพราะกลั วว่าจะต้องรู้สึกกดดัน” ช ายหนุ่ม กล่าว

อย่ างไรก็ต าม ทางแ ม่ของแฟนส าว ไ ม่ได้พอใจเช่นนั้น

แ ม่ของเธอชอบถามต่อหน้ าญาติ ๆ และเพื่อน ๆ ของเธอว่า เขาหาเงิ นได้มากเท่าไหร่

และมักจะคอยทำให้เขารู้สึกเสี ยหน้ าและอับอ ายอยู่หลาย ๆ ครั้ง

อีกทั้งมักจะบอกลูกส าวอยู่ตลอดว่าให้หาแฟนที่ร วย ๆ

ภายหลังจากเรื่องร าวของเขาถูกนำมาเผยแพร่ทางโซเชียล

ก็ถูกแชร์ต่อกันออกไปและเป็นที่วิพ ากษ์วิจ ารณ์อย่ างกว้างขวาง

บ างส่วนก็เห็นใจชายหนุ่มที่ต้องมาเจอครอบครัวของคนรักที่มองค่าของคนที่เงิ นเช่นนี้

ขณะที่บ างส่วนก็แสดงความเห็นว่า เพราะตัวเขาเองไ ม่มั่นใจมากพอ ทำให้รู้สึกด้ อยค่ าและไ ม่คู่ควรกับแฟนส าว