สามีทิ้ งเพราะปล่ อยตัวโ ทรม

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องร าวที่มีชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงคาวมคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

หลังได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่งได้โพสต์คลิปคลิปหนึ่งใน tiktok

โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า มันบอกว่ามันไ ม่อย ากทนอยู่กับเร าปล่อยตัวจนโท ร มแฟนใ หม่ไฉไลกว่ากันเยอะ

ทั้งรู ปร่ า งหน้ าต าและความสดใ หม่เร าผิ ดอะไรเร าเป็นแ ม่และเมี ยที่ดีมาตลอด

โพสต์ดังกล่าว

ภาพในคลิป

ภาพในคลิป

ภาพในคลิป