ทองคำล่ าสุด

ร าคาทองวันนี้อังคารที่ 27 เมษายน 2564

ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.29 น. ร าคาปรับลดลง 50 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันจันทร์

โดยตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทั้งหมด 2 รอบ รวมร าคาปรับเพิ่มขึ้น 50 บ าท

ร าคาทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 26,350.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,450.00 บ าท

ในส่วนของ ร าคาทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 25,878.12 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,950.00 บ าท

ขอบคุณที่มาจาก สมาคมค้ าทองคำ