ร าคาทองลดฮวบแร งมาก

ร าคาทองวันนี้พุธที่ 28 เมษายน 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.22 น. ร าคาปรับลดลง 100 บ าท เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งสุดท้ ายของวันอังคาร

โดยตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาทั้งหมด 3 รอบ รวมร าคาปรับลดลง 50 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,850

รับซื้อบ าทละ 25,772

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,350

รับซื้อบ าทละ 26,250

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 26,950

รับซื้อบ าทละ 25,878.12

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 26,450

รับซื้อบ าทละ 26,350

ร าคาทองคำ Spot เช้านี้ปรับตัวลดลงสู่บริเวณ 1,772 ดอลลาร์ หลังจากปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่ านมาลดลง 1.3 ดอลลาร์ สู่ระดับ 1,778.8 ดอลลาร์

โดยนักลงทุนชะลอการซื้อข ายก่อนที่จะทร าบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบ ายการเงิน(FOMC )ของธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด)

ในช่วงดึกคืนวันนี้ตามเวลาไทย รวมถึง การเปิ ดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเ ทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564 ของสหรั ฐในวันพฤหัสบดี

ร าคาทองคําฮ่องกงเปิ ดตลาดเช้านี้ลดลง 60 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,410 ดอลลาร์ฮ่องกง