เกลี้ยงแผง เลขน้ าค่อม

จากกรณีการจากไปของ “น้าค่อม ชวนชื่น” หรือ นายอาคม ปรีดากุล อดีตศิลปินตลก ซึ่งได้ติ ด CVนั้น

ล่าสุด มีร ายงานว่าที่แผงจำหน่ายสล ากกินแบ่งฯ ใ หญ่ๆ หลายจุดของตัวเมืองลพบุรี

พบว่ามีหลายคน แห่เดินทางมาเลือกหาซื้อสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งเลือกหาซื้อเลขที่ตัวเองคิดตั้งใจว่าจะซื้อเอาไว้ในครั้งนี้

แต่ที่มีเพิ่มมาก็คือในเรื่องของอายุและปีเกิ ดของตลกชื่อดัง

ว่าเป็นเลขอะไรแล้วก็มาเลื อกหาซื้อ จนทำให้เลขที่เป็นปี พ.ศ.และอายุ

โดยเกิ ดในปี 2501 จากไปขณะอายุ 63 ปี

สอบถามทางผู้ค่าสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลตามต่ างๆ ทุกแผง บอกว่า

เลขดังกล่าวหมดเกลี้ยงทุกแผงตั้งแต่ในช่วงเช้า ทั้งนี้ หลายหวังว่า

เลขที่เกี่ยวกับ น้าค่อม คงจะสร้างปาฏิห ารย์ให้ถูกร างวัลเป็นครั้งสุดท้ ายก็ได้

ที่มา dailynews