ร าคาทองลดหนักมาก

30 เม.ย. 63 สมาคมค้ าทองคำ ร ายงาน “ร าคาทองไทย”

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. ร าคาปรับลดลง 150 บ าท

โดยร าคาทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 26,050 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,150 บ าท

ร าคาทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 25,574.92 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,650 บ าท

ร าคาทองคำ Spot เมื่อวานช่วงกลางวันปรับขึ้นตอบรับประธานธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด)

แถลงว่ายังไ ม่ถึงเวลาที่เฟดจะปรับลดวงเงิ นสำหรับมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)

แม้ว่าเศร ษฐกิจฟื้นตัวแข็ งแกร่งมากขึ้นก็ต าม แต่มีแร งเทข ายจากการแถลงของประธานาธิบดีโจ ไบเดนต่อสภาคองเกรส

โดยไบเดนระบุถึงนโยบ ายกระตุ้นเศ รษฐกิจที่จะใช้จ่ ายด้านครอบครัวและการศึกษาวงเ งิน 8 ล้านล้านดอลลาร์

ทำให้แนวโน้มเศร ษฐกิจสหรัฐจะเติบโต อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบ าลสหรั ฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 1.655%

เนื่องจากสหรั ฐประกาศจีดีพีไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 6.4% จำนวนผู้ขอรับสวั สดิการว่างงานร ายสัปดาห์

อยู่ที่ระดับ 553,000 ร าย ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ข ายทองคำ 4.03 ตัน

คืนนี้สหรั ฐจะประกาศดัชนีร าคา PCE พื้นฐานเดือนเม.ย. ตล าดคาดจะเพิ่มขึ้น 3%

หลังจากที่เดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 0.1% ดัชนี PMI เขต ชิคาโกเดือนเม.ย.

ตลาดคาดจะลดลงสู่ระดับ 65.4 จากระดับ 66.3 ในเดือนมี.ค.

ดัชนีความเชื่ อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.ของมหาวิทย าลัยมิชิแกน

ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 87.3 จากระดับ 86.5 ในเดือนมี.ค.

แนวโน้มร าคาทองคำ Spot คาดเริ่มเคลื่อนไหว Sideways down

โดยมีแนวรับ 1,760 ดอลลาร์ และ 1,750 ดอลลาร์

ขณะที่มีแนวต้านสำคัญ 1,780 ดอลลาร์ และแนวต้านสำคัญ 1,800 ดอลลาร์

ขอบคุณบทวิเค ราะห์จาก บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (HGF)