ย้อนหลัง10ปี วันแ รงงานตัวนี้ออกบ่อย

ใกล้เข้ามาอีกแล้ว สำหรับ วันออกผลสลากกินแบ่งรั ฐบ าล วันแห่งการ เ สี่ ย ง ด ว ง

โดย ง ว ด นี้ ยืนยันออกร างวัลในวันที่ 2 พ.ค.2564

โดยขยับจากทุกเดือนจะออกวันที่ 1 เนื่องจากเดือน พ.ค. ตรงกับวันแร งงาน

หลายคนคงจะแสวงหา เ ล ข เ ด็ ด เ ล ข ดั ง กันมาบ้ างแล้วอย่ างแน่นอน

วันนี้จะพาไปเปิ ดสถิติผลร างวัลในเดือนนี้ 10 งว ดย้อนหลังไป

ออกตัวไหนกันบ่อย ตามไปดูกันเลยครับ

วันที่ 2 พ.ค 63 ร างวัลที่ 1 51095 เลขท้ าย 2 ตัว 22 เลขหน้า 3 ตัว 285, 430 เลขท้ าย 3 ตัว 191, 364

วันที่ 2 พ.ค.62 ร างวัลที่ 1061324 เลขท้ าย 2 ตัว 25 เลขหน้า 3 ตัว 043,476 เลขท้ าย 3 ตัว374,699

วันที่ 2 พ.ค. 61 ร างวัลที่ 1 คือ 248038 เลขท้ าย 2 ตัว 85 เลขหน้า 3 ตัว 980, 527 เลขท้ าย 3 ตัว 225, 602

วันที่ 2 พ.ค. 60 ร างวัลที่ 1 คือ 008656 เลขท้ าย 2 ตัว 35 เลขหน้า 3 ตัว 949, 573 เลขท้ าย 3 ตัว 773, 923

วันที่ 2 พ.ค. 59 ร างวัลที่ 1 คือ 399459 เลขท้ าย 2 ตัว 02 เลขหน้า 3 ตัว 238, 403 เลขท้ าย 3 ตัว 671, 046

วันที่ 2 พ.ค. 58 ร างวัลที่ 1 คือ 543466 เลขท้ าย 2 ตัว 30 เลขท้ าย 3 ตัว 163, 195, 366, 818

วันที่ 2 พ.ค. 57 ร างวัลที่ 1 คือ 103297 เลขท้ าย 2 ตัว 52 เลขท้ าย 3 ตัว 143, 158, 673, 797

วันที่ 2 พ.ค. 56 ร างวัลที่ 1 คือ 603458 เลขท้ าย 2 ตัว 07 เลขท้ าย 3 ตัว 272, 359, 516, 830

วันที่ 2 พ.ค. 55 ร างวัลที่ 1 คือ 889501 เลขท้ าย 2 ตัว 29 เลขท้ าย 3 ตัว 589, 597, 426, 468

วันที่ 2 พ.ค. 54 รางวัลที่ 1 คือ 054136 เลขท้ าย 2 ตัว 85 เลขท้ าย 3 ตัว 421, 945, 133, 524