กดเ งิน ธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 64 เพจ บ่อวิน ปลวกแดง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ออมสิน บ่อวิน ตุ๊กแกตัวใ หญ่มากครับ 310/6-7 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีร าชา จ.ชลบุรี 20230

ที่มาคำว่า เกาะไ ม่ปล่อยเลย ที่ ธนาคารออมสินสาขาบ่อวิน สงสัยจะมาเบิ กเงิ นที่เก็บไว้ครับ ฮ่าๆ

มาแวะกดเงิ นเดี๋ยวก็ไปแล้ว

พี่แกมาเบิกเงิ นช่วงCV

ทำเอาตกอกตกใจเลยทีเดียว

จำระหัสไ ม่ได้อดเลย

งานนี้ใกล้ประกาศผลร างวัลสลากกินแบ่งรั ฐบ าล เลขที่ธนาคารต้องมาแล้ว

ขอบคุณ บ่อวิน ปลวกแดง