กรมอุตุฯเตื อนพื้นที่เสี่ ยงฝนตกหนักน้ำท่วม

พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ า ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 – 18 พฤษภาคม 2564

เตื อนในวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณประเ ทศไทยระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 12 – 15 พ.ค. 64 อากาศร้อน

โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 12 – 14 พ.ค. 64 อากาศร้อน

โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแร งบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 12 – 15 พ.ค. 64 อากาศร้อน

โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 12 – 14 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

และมีลมกระโช กแ รงบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 12 – 14 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบ างแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

และมีฝนตกหนักบ างแห่งในช่วงวันที่ 12 – 14 พ.ค. 64ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 12 – 15 พ.ค. 64 อากาศร้อน

โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และมีลมกระโช กแร งบ างแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 33-37

องศาเซลเซี ยสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ค. 64

มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ออกประกาศ 12 พฤษภาคม 2564