ร าคาทองพุ่งพร วด

ร าคาทองวันนี้จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.27 น. ปรับขึ้นพร วดเดียว 200 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อข ายครั้งเดียวของวันเสาร์ ที่ปรับขึ้น 100 บ าท

ส่วนสัปดาห์ที่ผ่ านมาร าคาทองปรับขึ้นรวม 400 บ าท ทุบสถิติสูงสุดในรอบกว่า 4 เดือน

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,000 รับซื้อบ าทละ 26,909

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,500 รับซื้อบ าทละ 27,400

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 27,800 รับซื้อบ าทละ 26,711.92

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,300 รับซื้อบ าทละ 27,200